Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016


Dag:
Tisdag den 17 maj 2016
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Information om nya arbetssätt i den nya akutmottagningen på Capio St Görans sjukhus.

Britta Wallgren, verkställande direktör och Anna Wåström, verksamhetschef informerar

Prisutdelning

Utdelning av Stockholms läns landstings Miljöpris för 2016

 

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 5.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 6.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 7.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 8.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 1, 4, 5, och 6 efter Mathilda Johansson (V) utse Alexandra Mattsson (V), till ny ersättare i valkrets 2 efter Henrik Ehrenberg (KD) utse Ulf Lönnberg (KD), till ny ersättare i valkrets 4 efter Susanne Lindberg Elmgren (S) utse Nedim Malovic (S) samt till ny ersättare i valkrets SO efter Eylem Delen (L) utse Nicholas Nikander (L)

  LS 2016-0315, 2016-0358, 2016-0368, 2016-0370

 • 9.

  Anmälan av färdigberedda motioner från år 2014

  LS 2016-0518

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink, Rotel II

 • 14.

  Inrättande av samordningsförbund för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner (förslag 28)

  LS 2016-0327

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 15.

  Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby station (förslag 29)

  LS 2016-0190

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 16.

  Patientnämndens årsrapport Synpunkter och klagomål – Patientnämnden sammanfattar 2015 (förslag 30)

  LS 2016-0073

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 17.

  Bordlagd motion 2015:13 av Kerstin Burman m.fl. (V) om att styra vården till dem som är i störst behov av den (förslag 19)

  LS 2015-0889

 • 18.

  Bordlagd motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting (förslag 20)

  LS 2015-0890

 • 19.

  Motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus (förslag 31)

  LS 2015-1110

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 • 20.

  Motion 2015:53 av Anna Sehlin och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten (förslag 32)

  LS 2015-1516

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 21.

  Motion 2015:46 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om Program för cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt landsting (förslag 33)

  LS 2015-1509

Valärenden

Nya motioner

 • 27.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2016:12 av Dag Larsson (S) om bemanningsbristen inom neonatalverksamheten i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0649

 • 29.

  Interpellation 2016:13 av Tara Twana (S) om att utrikes födda kvinnor får en sämre förlossningsvård

  LS 2016-0650

 • 30.

  Interpellation 2016:14 av Rickard Wall (-) om Stockholms läns landstings kostnader för pendelbåtsförsöket över Riddarfjärden

  LS 2016-0651

 • 31.

  Interpellation 2016:15 av Tara Twana (S) om plattformsbarriärer i kollektivtrafiken

  LS 2016-0652


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 6.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 7.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 8.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 1, 4, 5, och 6 efter Mathilda Johansson (V) utse Alexandra Mattsson (V), till ny ersättare i valkrets 2 efter Henrik Ehrenberg (KD) utse Ulf Lönnberg (KD), till ny ersättare i valkrets 4 efter Susanne Lindberg Elmgren (S) utse Nedim Malovic (S) samt till ny ersättare i valkrets SO efter Eylem Delen (L) utse Nicholas Nikander (L)

  LS 2016-0315, 2016-0358, 2016-0368, 2016-0370

  Anmälan lades till handlingarna

 • 9.

  Anmälan av färdigberedda motioner från år 2014

  LS 2016-0518

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 10.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning 2015 för Stockholms läns landsting (förslag 25)

  LS 2015-1182

 • 11.

  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2015 samt ansvarsprövning (förslag 26)

  LS 2016-0500

 • 12.

  Beslut i ärendet om årsredovisning 2015 för Stockholms läns landsting (förslag 25)

  LS 2015-1182

 • 13.

  Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (förslag 27)

  LS 2015-0329

  Ärendet återremitterades

 • 14.

  Inrättande av samordningsförbund för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner (förslag 28)

  LS 2016-0327

 • 15.

  Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby station (förslag 29)

  LS 2016-0190

 • 16.

  Patientnämndens årsrapport Synpunkter och klagomål – Patientnämnden sammanfattar 2015 (förslag 30)

  LS 2016-0073

Motioner

 • 17.

  Bordlagd motion 2015:13 av Kerstin Burman m.fl. (V) om att styra vården till dem som är i störst behov av den (förslag 19)

  LS 2015-0889

 • 18.

  Bordlagd motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting (förslag 20)

  LS 2015-0890

 • 19.

  Motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus (förslag 31)

  LS 2015-1110

 • 20.

  Motion 2015:53 av Anna Sehlin och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten (förslag 32)

  LS 2015-1516

 • 21.

  Motion 2015:46 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om Program för cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt landsting (förslag 33)

  LS 2015-1509

  Ärendet bordlades

Valärenden

Nya motioner

 • 27.

  Nya motioner

  Motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar Motionen

  Motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor Motionen

  Motion 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att få fler att vilja och orka jobba heltid Motionen

  Motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S) om subventionering av menskoppar Motionen

  Motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik Motionen

  Motion 2016:24 av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal för färdtjänsten Motionen

  Motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) gällande att införa läkemedlet PrEP i Stockholms läns landsting Motionen

  Motion 2016:26 av Rickard Wall (-) om stopp för manlig omskärelse före 13 års ålder Motionen

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2016:12 av Dag Larsson (S) om bemanningsbristen inom neonatalverksamheten i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0649

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2016:13 av Tara Twana (S) om att utrikes födda kvinnor får en sämre förlossningsvård

  LS 2016-0650

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2016:14 av Rickard Wall (-) om Stockholms läns landstings kostnader för pendelbåtsförsöket över Riddarfjärden

  LS 2016-0651

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2016:15 av Tara Twana (S) om plattformsbarriärer i kollektivtrafiken

  LS 2016-0652

  Interpellationen godkändes