Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2015


Dag:
Tisdag den 17 februari 2015
Tid:
10:00
Plats:
Landstingssalen, landstingshuset


Landstingets webb-tv

Föredragning

Information kl. 11.00 – 12.00 om Nya Karolinska Solna (NKS) och Framtidens hälso- och sjukvård

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 4.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vi fullmäktiges sammanträde den 17 februari 2015

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Känner du dig trygg i att landstinget kommer att klara Kommunallagens balanskrav för 2015?

  2) Fråga av Tomas Eriksson (MP) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tycker du att det är OK att landstinget har pengar placerade i företag som anlitar barnarbete och som bedriver sms-lån verksamhet?

  3) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är du nöjd med den privatiserade skötseln av rulltrapporna i anslutning till kollektivtrafiken?

  4) Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Är Torbjörn Rosdahl beredd att förhandla om förutsättningarna för Stockholms läns landsting och lyfta Slussenprojektet till landstingsfullmäktige för ny prövning?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Är du nöjd med det nuvarande avtalet avseende jourläkarbilar?

  6) Fråga av Karin Michal (MP) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP):

  Är det verkligen inte möjligt att hitta en organisatorisk lösning för att behålla den välfungerande och välbehövliga vård som finns på stressrehabiliteringen?

  7) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till personal- och forskningslandstingsrådet Peter Carpelan (M): Tänker du vidta några omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och patientsäkerhet på akuten på Karolinska sjukhuset?

  8) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att indragna busslinjer och minskad pendeltågstrafik skulle bidra till Stockholmsregionens tillväxt?

  9) Fråga av Susanne Nordling (MP) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD): Har alliansen till avsikt att åter ta upp frågan om att anställa hygiensjuksköterskor som kan stötta förskolorna i arbetet med att minska sjukdomsspridningen?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 5.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 6.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 • 7.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 2 efter Rasmus Törnblom (M) utse Lars Sporrong (M) och till ny ersättare i valkrets 1 efter Alexandra Mossberg (KD) utse Jonathan Gunnarsson (KD)

  LS 1411-1393, 1412-1474

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Motioner

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M) Rotel III

 • 11.

  Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck och Annika Hjelm (MP) om att inrätta en gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen (förslag 4)

  LS 1212-1650

 • 12.

  Motion 2013:1 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken (förslag 5)

  LS 1302-0271

 • 13.

  Motion 2013:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken i skärgården (förslag 6)

  LS 1303-0418

 • 14.

  Motion 2013:8 av Tomas Melin m.fl. (MP) om tätare trafik på gröna linjen västerut (förslag 7)

  LS 1305-0696

 • 15.

  Motion 2013:22 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om klimatsmart kollektivtrafik (förslag 8)

  LS 1310-1340

 • 16.

  Motion 2013:23 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö (förslag 9)

  LS 1310-1341

 • 17.

  Motion 2014:1 av Curre Hansson m.fl. (S) om att komplettera pendeltågs- och tunnelbanestationer med nya uppgångar (förslag 10)

  LS 1402-0224

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel IX

 • 18.

  Motion 2013:19 av Anna Sehlin m.fl. (V) om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel (förslag 11)

  LS 1309-1155

Valärenden

Nya motioner

 • 20.

  Nya motioner

Anmälningsärende

 • 21.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets NO efter Filippa Reinfeldt (M) utse Boris von Uexküll (M) och till ny ersättare efter von Uexküll utse Anneli Hogreve (M), till ny ledamot i valkrets 4 efter Fredrik Ståhl (S) utse Curre Hansson (S) och till ny ersättare efter Hansson utse Meheret Dawit (S) samt till ny ersättare i valkrets O efter Carl-Johan Gestrup (M) utse Helene Skantze (M)

  LS 1412-1497, 2015-0076, 2015-0110

Nya interpellationer

 • 22.

  Interpellation 2015:3 av Erika Ullberg (S) om Handens närsjukhus

  LS 2015-0271

 • 23.

  Interpellation 2015:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trygghet i Stockholms resenärsmiljöer

  LS 2015-0272

 • 24.

  Interpellation 2015:5 av Dan Kareliusson (SD) om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet

  LS 2015-0273

 • 25.

  Interpellation 2015:6 av Dag Larsson (S) om rimligheten i att hörselskadade uppmanas att köpa dyra hörapparater

  LS 2015-0274

 • 26.

  Interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal

  LS 2015-0275

 • 27.

  Interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  LS 2015-0276

 • 28.

  Interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott

  LS 2015-0277

 • 29.

  Interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyd sjukhus

  LS 2015-0278

 • 30.

  Interpellation 2015:11 av Dan Kareliusson (SD) om spårväg 7, Citybanans förlängning

  LS 2015-0279

 • 31.

  Interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting

  LS 2015-0280

 • 32.

  Interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset

  LS 2015-0281


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 4.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 5.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 6.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 • 7.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 2 efter Rasmus Törnblom (M) utse Lars Sporrong (M) och till ny ersättare i valkrets 1 efter Alexandra Mossberg (KD) utse Jonathan Gunnarsson (KD)

  LS 1411-1393, 1412-1474

  Anmälan lades till handlingarna.

Beslutsärenden

Motioner

 • 11.

  Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck och Annika Hjelm (MP) om att inrätta en gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen (förslag 4)

  LS 1212-1650

 • 12.

  Motion 2013:1 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken (förslag 5)

  LS 1302-0271

 • 13.

  Motion 2013:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken i skärgården (förslag 6)

  LS 1303-0418

 • 14.

  Motion 2013:8 av Tomas Melin m.fl. (MP) om tätare trafik på gröna linjen västerut (förslag 7)

  LS 1305-0696

 • 15.

  Motion 2013:22 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om klimatsmart kollektivtrafik (förslag 8)

  LS 1310-1340

 • 16.

  Motion 2013:23 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö (förslag 9)

  LS 1310-1341

 • 17.

  Motion 2014:1 av Curre Hansson m.fl. (S) om att komplettera pendeltågs- och tunnelbanestationer med nya uppgångar (förslag 10)

  LS 1402-0224

 • 18.

  Motion 2013:19 av Anna Sehlin m.fl. (V) om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel (förslag 11)

  LS 1309-1155

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärende

 • 21.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets NO efter Filippa Reinfeldt (M) utse Boris von Uexküll (M) och till ny ersättare efter von Uexküll utse Anneli Hogreve (M), till ny ledamot i valkrets 4 efter Fredrik Ståhl (S) utse Curre Hansson (S) och till ny ersättare efter Hansson utse Meheret Dawit (S) samt till ny ersättare i valkrets O efter Carl-Johan Gestrup (M) utse Helene Skantze (M)

  LS 1412-1497, 2015-0076, 2015-0110

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 22.

  Interpellation 2015:3 av Erika Ullberg (S) om Handens närsjukhus

  LS 2015-0271

  Interpellationen godkändes

 • 23.

  Interpellation 2015:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trygghet i Stockholms resenärsmiljöer

  LS 2015-0272

  Interpellationen godkändes

 • 24.

  Interpellation 2015:5 av Dan Kareliusson (SD) om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet

  LS 2015-0273

  Interpellationen godkändes

 • 25.

  Interpellation 2015:6 av Dag Larsson (S) om rimligheten i att hörselskadade uppmanas att köpa dyra hörapparater

  LS 2015-0274

  Interpellationen godkändes

 • 26.

  Interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal

  LS 2015-0275

  Interpellationen godkändes

 • 27.

  Interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  LS 2015-0276

  Interpellationen godkändes

 • 28.

  Interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott

  LS 2015-0277

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyd sjukhus

  LS 2015-0278

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2015:11 av Dan Kareliusson (SD) om spårväg 7, Citybanans förlängning

  LS 2015-0279

  Interpellationen återtogs av interpellanten

 • 31.

  Interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting

  LS 2015-0280

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset

  LS 2015-0281

  Interpellationen godkändes