Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016


Dag:
Tisdag den 16 februari 2016
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Prisutdelning

Utdelning av priset Gyllene Äpplet 2015 äger rum ca kl. 13.00

  

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 2015-1260, 2015-1275, 2015-1307, 2015-1335, 2015-1338, 2015-1420, 2015-1457

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets NV efter Lise Lidbäck (L) utse Nikoletta Jozsa (L) och till ny ersättare efter Jozsa utse Dmytro Pronchev (L), till ny ledamot i valkrets SO efter Joakim Spångberg (S) utse Carina Paulsson (S) och till ny ersättare efter Paulsson utse Parvane Ahmadi (S), till ny ledamot i valkrets 2 efter Thomas Drost (MP) utse Sabina Edelman (MP) och till ny ersättare efter Edelman utse Eie Herlitz (MP), till ny ersättare i valkrets N efter Tommy Deogan (C) utse Malin Borg (C), till ny ersättare i valkrets SV efter Veronica Westergård (KD) utse Håkan Paulsson (KD), till ny ersättare i valkretsarna O och SO efter Sverre Launy (V) utse Lisa Rasmussen (V), samt till ny ersättare i valkrets SO efter Jenny Manners (SD) utse Martin Nigals (SD).

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 17.

  Uppföljning av regionens utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 (förslag 3)

  LS 2015-0083

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 18.

  Motion 2015:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om förbättrad vård för länets medborgare och ett bättre användande av landstingets resurser (förslag 4)

  LS 2015-0295

 • 19.

  Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray (förslag 5)

  LS 2015-0737

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 20.

  Motion 2015:10 av Anna Sehlin (V) om att införa plattformsväggar i kollektivtrafiken (förslag 6)

  LS 2015-0471

Valärenden

Nya motioner

 • 22.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 23.

  Interpellation 2016:1 av Nina Unesi (S) om den förestående bristen på BVC i Södertälje

  LS 2016-0223

 • 24.

  Interpellation 2016:2 av Michel Silvestri (MP) om implantat av artificiella luftstrupar – livräddande vård eller olaglig forskning?

  LS 2016-0224

 • 25.

  Interpellation 2016:3 av Håkan Jörnehed (V) angående avvecklingen av BB Sophia och de problem som därmed uppstår

  LS 2016-0225

 • 26.

  Interpellation 2016:4 av Rickard Wall (-) om SLL:s beredskap för att hantera syraskador

  LS 2016-0226

 • 27.

  Interpellation 2016:5 av Pia Ortiz-Venegas (V) om beredskap inom hjärtsjukvården för diagnostik och behandling av familjär hyperkolesterolemi (FH) till följd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

  LS 2016-0227

 • 28.

  Interpellation 2016:6 av Isabell Flygare (V) om nedläggningen av barnavårdscentralen i Lina Hage

  LS 2016-0228

 • 29.

  Interpellation 2016:7 av Håkan Jörnehed (V) om lönestopp vid jobb-byte inom landstingsfinansierad verksamhet

  LS 2016-0229

 • 30.

  Interpellation 2016:8 av Pia Ortiz-Venegas (V) om diagnosticering och behandling av migrän

  LS 2016-0230


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktiges möte den 16 februari 2016

  1) Fråga av Erika Ullberg(S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin(KD): Kan du mot bakgrund av avvecklingen av Södra BB på SöS och nedläggningen av BB Sophia garantera att blivande föräldrar inte kommer stå inför ett kaos i förlossningsvården lagom till sommaren och semesterledigheterna?

  2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Tycker du som sjukvårdslandstingsråd att det är försvarbart att ingen Lex Maria-anmälan gjorts efter dödsfall och lång intensivvårdstid efter implantat bestående av artificiell luftstrupe i plastmaterial på Karolinska Universitetssjukhuset?

  3) Fråga av Isabell Flygare (V) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin(KD): Tänker du vidta omedelbara åtgärder så att BVC i Lina Hage ej läggs ner utan kan fortsätta att utvecklas till en familjecentral så som Södertälje kommun önskar?

  4) Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Finns det planer på att i SLs hallar och fordon införa ett tiggeriförbud?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött(M): Delar du landstingsrevisorerans bedömning att privata vårdgivare med landstingsavtal inte omfattas av Landstingets ömsesidiga försäkringsbolags ansvarsförsäkring?

  6) Fråga av Susanne Nordling (MP) till forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M): Med anledning av att akutsjukhusens förlossningsenheter nu behöver ta emot flera förlossningar inom några månader, vidtar du åtgärder för att trygga tillgång till barnmorskor inom förlossningsvården inför sommaren?

  7) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin(KD): Med anledning av BB Sophias nedläggning: är du trygg med att förlossningsvården kommer att fungera under sommaren och under året som kommer?

  8) Fråga av Rickard Wall (-) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Avser du ha ett gott grepp om betalningsviljan för Spårväg Syd?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 2015-1260, 2015-1275, 2015-1307, 2015-1335, 2015-1338, 2015-1420, 2015-1457

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 15.

  Inrättande av Samordningsförbundet Stockholms stad (förslag 1)

  LS 2015-1303

 • 16.

  Försäljning av del av fastigheten Solna Haga 4:18 i Solna kommun (förslag 2)

  LS 2015-0650

 • 17.

  Uppföljning av regionens utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 (förslag 3)

  LS 2015-0083

Motioner

 • 18.

  Motion 2015:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om förbättrad vård för länets medborgare och ett bättre användande av landstingets resurser (förslag 4)

  LS 2015-0295

 • 19.

  Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray (förslag 5)

  LS 2015-0737

 • 20.

  Motion 2015:10 av Anna Sehlin (V) om att införa plattformsväggar i kollektivtrafiken (förslag 6)

  LS 2015-0471

Valärenden

 • 21.

  Valärenden (förslag 7)

  Beslut enligt valberedningens protokoll

Nya motioner

 • 22.

  Nya motioner

  Nedanstående motioner inlämnades och godkändes

  Nr 2016:1 av Erika Ullberg och Dag Larsson (S) om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt

  Motion 2016-1

  Nr 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

  Motion 2016-2

  Nr 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården

  Motion 2016-3

  Nr 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar - för en meningsfull valfrihet

  Motion 2016-4

  Nr 2016:5 av Karin Michal m.fl. (MP) om jämställd vård - rätt till behandling för kvinnor med lipödem

  Motion 2016-5

  Nr 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga

  Motion 2016-6

  Nr 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler

  Motion 2016-7

  Nr 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter

  Motion 2016-8

  Nr 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Motion 2016-9

Nya interpellationer

 • 23.

  Interpellation 2016:1 av Nina Unesi (S) om den förestående bristen på BVC i Södertälje

  LS 2016-0223

  Interpellationen godkändes

 • 24.

  Interpellation 2016:2 av Michel Silvestri (MP) om implantat av artificiella luftstrupar – livräddande vård eller olaglig forskning?

  LS 2016-0224

  Interpellationen godkändes

 • 25.

  Interpellation 2016:3 av Håkan Jörnehed (V) angående avvecklingen av BB Sophia och de problem som därmed uppstår

  LS 2016-0225

  Interpellationen godkändes

 • 26.

  Interpellation 2016:4 av Rickard Wall (-) om SLL:s beredskap för att hantera syraskador

  LS 2016-0226

  Interpellationen godkändes

 • 27.

  Interpellation 2016:5 av Pia Ortiz-Venegas (V) om beredskap inom hjärtsjukvården för diagnostik och behandling av familjär hyperkolesterolemi (FH) till följd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

  LS 2016-0227

  Interpellationen godkändes

 • 28.

  Interpellation 2016:6 av Isabell Flygare (V) om nedläggningen av barnavårdscentralen i Lina Hage

  LS 2016-0228

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2016:7 av Håkan Jörnehed (V) om lönestopp vid jobb-byte inom landstingsfinansierad verksamhet

  LS 2016-0229

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2016:8 av Pia Ortiz-Venegas (V) om diagnosticering och behandling av migrän

  LS 2016-0230

  Interpellationen godkändes