Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015


Dag:
Tisdag den 15 september 2015
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via Webb-TV/. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Utdelning av pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2015 kommer att äga rum innan behandling av beslutsärenden, ca kl. 13.00.

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Dagordning

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 18.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 19.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 20.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 21.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets N efter Douglas Lithborn (M) utse Zanna Mårtensson (M) och till ny ersättare efter Mårtensson utse Arion Chryssafis (M), till ny ersättare i valkrets NV efter Tina Teljstedt (KD) utse Magda Ayoub (KD) och till ny ersättare i valkretsarna 1, 4 och 5 efter Christoffer Dulny (SD) utse Per Ossmer (SD)

  LS 2015-0816, 2015-0838, 2015-1006

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) Rotel IV

 • 22.

  Bokslut över landstingets samlade resurser för forskning, utveckling och utbildning år 2014 (förslag 48)

  LS 1308-1046

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M) Rotel V

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel IX

 • 24.

  RUFS 2010 – en bedömning av aktualitet och användbarhet inklusive redovisning av uppdraget att utvärdera handlingsprogram som arbetsmetod (förslag 50)

  LS 1310-1360

 • 25.

  Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 51)

  LS 1411-1400

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel IX

 • 26.

  Bordlagd motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38)

  LS 1405-0598

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 27.

  Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting (förslag 52)

  LS 1411-1357

 • 28.

  Motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling (förslag 53)

  LS 1406-0752

 • 29.

  Motion 2015:3 av Jens Sjöström (S) om att ställa särskilda avtalsvillkor om personalövertagande i samband med köp av tjänster från externa leverantörer (förslag 54)

  LS 2015-0294

 • 30.

  Motion 2015:5 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat och miljö (förslag 55)

  LS 2015-0296

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD) Rotel VIII

 • 31.

  Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team (förslag 56)

  LS 2015-0298

 • 32.

  Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar (förslag 57)

  LS 1312-1544

Valärenden

Nya motioner

 • 34.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 35.

  Interpellation 2015:29 av Parvin Araghi (S) om behovet av ökad kunskap i vården om att upptäcka och behandla besvär i sköldkörtel

  LS 2015-1080

 • 36.

  Interpellation 2015:30 av Håkan Jörnehed (V) om hur patienter påverkas när privata specialistmottagningar inte förlänger avtalen med landstinget p.g.a. minskad ersättning

  LS 2015-1081

 • 37.

  Interpellation 2015:31 av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

  LS 2015-1082

 • 38.

  Interpellation 2015:32 av Håkan Jörnehed (V) om Södra BB

  LS 2015-1083

 • 39.

  Interpellation 2015:33 av Pia Ortiz Venegas (V) om aborträtten

  LS 2015-1084


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset

  LS 2015-0281

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2015:14 av Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval

  LS 2015-0451

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken

  LS 2015-0452

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare

  LS 2015-0453

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten

  LS 2015-0454

  Interpellationen bordlades

 • 7.

  Interpellation 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios

  LS 2015-0709

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet

  LS 2015-0710

 • 9.

  Interpellation 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

  LS 2015-0711

 • 10.

  Interpellation 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna

  LS 2015-0712

 • 11.

  Interpellation 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse

  LS 2015-0713

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting

  LS 2015-0714

 • 13.

  Interpellation 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi

  LS 2015-0715

 • 14.

  Interpellation 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium

  LS 2015-0716

 • 15.

  Interpellation 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU

  LS 2015-0717

 • 16.

  Interpellation 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan

  LS 2015-0718

 • 17.

  Interpellation 2015:28 av Jens Sjöström (S) om rätt till heltid

  LS 2015-0848

Besvarande av frågor

 • 18.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Kan du lova att landstinget kommer klara kommunallagens balanskrav utan ytterligare försämringar av vård och kollektivtrafik?

  2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Därför undrar jag om landstinget bereder psykiatrin på att ta hand om nyanlända flyktingbarn och ensamkommande små barn?

  3) Fråga av Catarina Wahlgren (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är du medveten om att de indragna turer och busslinjer som läggs ned i Norrtälje kommun kommer att slå särskilt hårt mot barn och ungdomar?

  4) Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är det så att SL fortsättningsvis kommer värna ligister genom att inte godkänna, alternativt ta bort reklam där uppenbar risk finns för våldsverkare och vandaler att skada sig och därigenom vika sig för hot?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Stockholmsregionen måste stå redo att göra allt vi kan i den svåra flyktingkatastrofen. Stockholms läns landsting likaså. Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyr­skadade bedriver livsviktig verksamhet för de som till följd av krig, förföljelse eller tortyr har problem att sova, har svåra minnen, känner stress, oro, eller rädsla. Kan du garantera att de kommer få fortsätta att göra det?

  6) Fråga av Malin Karlsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Kommer du att se till att trafikförvaltningen tar fram en konsekvensanalys av effekterna för personer med funktionsnedsättning inför busstrafikförändringarna?

  7) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Kommer du ta konsekvenserna av det som framkommer på samråden med anledning av kollektivtrafikneddragningarna?

  8) Fråga av Rickard Wall (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Avser du att ta några initiativ för att bevara de fysiska möjligheterna för att driva persontrafik på Värta­banan i framtiden?

  9) Fråga av Anders Lönnberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Lands­tingets kostnader har under många år ökat i en oroväckande takt inom såväl vården som trafiken och landstingets förvaltning, och ökningstakten ligger fortsatt på en långsiktigt ohållbar nivå. Anser du, Torbjörn Rosdahl, att du som finanslandstingsråd har något ansvar för de ökande kostnaderna och de följder de har för länets invånare?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 19.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 20.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 21.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets N efter Douglas Lithborn (M) utse Zanna Mårtensson (M) och till ny ersättare efter Mårtensson utse Arion Chryssafis (M), till ny ersättare i valkrets NV efter Tina Teljstedt (KD) utse Magda Ayoub (KD) och till ny ersättare i valkretsarna 1, 4 och 5 efter Christoffer Dulny (SD) utse Per Ossmer (SD)

  LS 2015-0816, 2015-0838, 2015-1006

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 22.

  Bokslut över landstingets samlade resurser för forskning, utveckling och utbildning år 2014 (förslag 48)

  LS 1308-1046

 • 23.

  Bildande av Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (förslag 49)

  LS 2015-0643

 • 24.

  RUFS 2010 – en bedömning av aktualitet och användbarhet inklusive redovisning av uppdraget att utvärdera handlingsprogram som arbetsmetod (förslag 50)

  LS 1310-1360

 • 25.

  Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 51)

  LS 1411-1400

Motioner

 • 26.

  Bordlagd motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38)

  LS 1405-0598

 • 27.

  Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting (förslag 52)

  LS 1411-1357

  Ärendet återremitterades

 • 28.

  Motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling (förslag 53)

  LS 1406-0752

 • 29.

  Motion 2015:3 av Jens Sjöström (S) om att ställa särskilda avtalsvillkor om personalövertagande i samband med köp av tjänster från externa leverantörer (förslag 54)

  LS 2015-0294

 • 30.

  Motion 2015:5 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat och miljö (förslag 55)

  LS 2015-0296

  Ärendet bordlades

 • 31.

  Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team (förslag 56)

  LS 2015-0298

 • 32.

  Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar (förslag 57)

  LS 1312-1544

Valärenden

 • 33.

  Valärenden (förslag 58)

  Beslut enligt Valberedningens förslag med undantag enligt nedan:

  Beträffande ärendet om befrielse för Nanna Wikholm (S) från uppdraget som ledamot och tillika 2:e vice ordförande i AB Storstockholms Lokaltrafik beslutade fullmäktige att ärendet skulle  behandlas vid ett senare tillfälle.

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 35.

  Interpellation 2015:29 av Parvin Araghi (S) om behovet av ökad kunskap i vården om att upptäcka och behandla besvär i sköldkörtel

  LS 2015-1080

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2015:30 av Håkan Jörnehed (V) om hur patienter påverkas när privata specialistmottagningar inte förlänger avtalen med landstinget p.g.a. minskad ersättning

  LS 2015-1081

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2015:31 av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

  LS 2015-1082

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2015:32 av Håkan Jörnehed (V) om Södra BB

  LS 2015-1083

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2015:33 av Pia Ortiz Venegas (V) om aborträtten

  LS 2015-1084

  Interpellationen godkändes