Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 november 2016


Dag:
Tisdag den 15 november 2016
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 15.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 16.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 17.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare efter Helena Piensoho (KD) utse Madeleine Stjernström (KD) i valkrets 1 och Linus Rehn (KD) i valkrets 3, till ny ersättare i valkrets 2 efter Julia Ribbing Matthis (MP) utse Petra Schagerholm (MP), till ny ersättare i valkrets 4 efter Dragana Markovic (S) utse David Peña Cesped (S), till ny ersättare i valkrets N efter Kristofer Nygren (S) utse Anna Vikström (S), till ny ersättare i valkrets O efter Pauline Fahlström (MP) utse Filip Joelsson (MP) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Andreas Dahl (S) utse Viktoria Hjulström (S)

  LS2016-0827, 2016-0862, 2016-0901, 2016-0971, 2016-0981, 2016-0996

 • 18.

  Anmälan av delårsrapport januari - juni 2016 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2016-1204

Beslutsärenden

 • 19.

  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2017 (förslag 73)

  LS 2016-1159

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

Föredragande landstingsråd: Daniel Forslund (L), Rotel VII

 • 32.

  Policy för innovation och digitalisering för Stockholms läns landsting samt strategi för digitalisering och strategi för innovation (förslag 86)

  LS 2015-0833

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 • 34.

  Bordlagd motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi (förslag 55)

  LS 2015-1514

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 35.

  Motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt (förslag 88)

  LS 2016-0260

 • 36.

  Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården (förslag 89)

  LS 2016-0262

 • 37.

  Motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting (förslag 90)

  LS 2016-0268

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 38.

  Motion 2015:38 av Rickard Wall (-) om möjligheten för Stockholms läns landsting att agera för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman (förslag 91)

  LS 2015-1501

 • 39.

  Motion 2015:42 av Victor Harju (S) och Adriana Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik (förslag 92)

  LS 2015-1505

 • 40.

  Motion 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Tomas Eriksson (MP) om att utöka möjligheten för resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera (förslag 93)

  LS 2015-1511

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 41.

  Motion 2015:24 av Jens Sjöström (S) om hur vi gör akutvården till en arbetsplats där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan, vill och orkar jobba kvar (förslag 94)

  LS 2015-1230

 • 42.

  Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor (förslag 95)

  LS 2015-1239

 • 43.

  Motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen (förslag 96)

  LS 2015-1243

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 45.

  Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler (förslag 98)

  LS 2016-0266

 • 46.

  Motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden (förslag 99)

  LS 2015-1502

 • 47.

  Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC (förslag 100)

  LS 2015-1510

Valärenden

Nya motioner

 • 49.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 50.

  Interpellation 2016:28 av Erika Ullberg (S) om åtgärder till följd av utredningarna kring Macchiarini

  LS 2016-1380

 • 51.

  Interpellation 2016:29 av Tomas Eriksson (MP) om upphandling av strategiska fastigheter

  LS 2016-1381

 • 52.

  Interpellation 2016:30 av Birgitta Sevefjord (V) om nedläggningen av länets hälsomottagningar

  LS 2016-1382

 • 53.

  Interpellation 2016:31 av Jens Sjöström (S) gällande sammanställning av bristen på specialistsjuksköterskor inom landstinget

  LS 2016-1383

 • 54.

  Interpellation 2016:32 av Vivianne Gunnarsson (MP) om brandriskerna i den nya bussterminalen vid Slussen

  LS 2016-1384

 • 55.

  Interpellation 2016:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om konsekvensen av neddragna busslinjer

  LS 2016-1385

 • 56.

  Interpellation 2016:34 av Rickard Wall (-) om målkonflikter i trafiksystemet

  LS 2016-1386

 • 57.

  Interpellation 2016:35 av Rolf Lindell (S) om tjänstemäns befogenheter i landstingets strategiska fastighetsinvesteringar

  LS 2016-1387

 • 58.

  Interpellation 2016:36 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om könsdiskriminerande och sexistisk reklam

  LS 2016-1388


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2016:13 av Tara Twana (S) om utrikes födda kvinnor får en sämre förlossningsvård

  LS 2016-0650

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2016:15 av Tara Twana (S) om plattformsbarriärer i kollektivtrafiken

  LS 2016-0652

 • 4.

  Interpellation 2016:18 av Christina Enocson (S) om tillgängligheten till ögonbottenfotografering för patienter med diabetes

  LS 2016-1066

 • 5.

  Interpellation 2016:19 av Vivianne Gunnarsson (MP) angående extra kollektivtrafik på vatten under Slussens ombyggnad

  LS 2016-1067

  Interpellationen utgick och ska besvaras vid nästa sammanträde

 • 6.

  Interpellation 2016:20 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om köp av A-Train AB

  LS 2016-1068

 • 7.

  Interpellation 2016:21 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av Landstingsparken

  LS 2016-1069

 • 8.

  Interpellation 2016:22 av Tove Sander (S) om väntetider till screening för bröstcancer

  LS 2016-1070

 • 9.

  Interpellation 2016:23 av Kristin Lilieqvist (MP) angående avsaknaden av seriösa miljökonsekvensbeskrivningar i Stockholms läns landsting

  LS 2016-1071

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2016:24 av Birgitta Sevefjord (V) om användningen av glasögonbidraget för barn

  LS 2016-1072

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om upphandlingen av förbrukningsvaror med företaget OneMed

  LS 2016-1073

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2016:26 av Håkan Jörnehed (V) - vad händer när operationer ställs in och vilka patienter drabbas mest

  LS 2016-1074

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2016:27 av Rickard Wall (-) om manlig omskärelse

  LS 2016-1075

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 14.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Anser du att ni som ansvariga politiker har tillräcklig kontroll över Nya Karolinska, vårdkapaciteten och den höga konsultanvändningen?

  2) Fråga av Tomas Eriksson (MP) till fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M): Anser du att landstinget har handlat upp strategiska fastigheter på ett sådant sätt att det kan vara i strid med kommunallagen?

  3) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD): Kommer du att tillgodose kvinnornas behov genom att säkerställa att gynekologmottagningen i Nynäshamn har öppet veckans alla fem dagar?

  4) Fråga av Per Carlberg (SD) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Kommer Stockholms läns landsting i fortsatta upphandlingar av ambulans ställa krav på att fyrhjulsdrift ska vara obligatoriskt?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Tycker du som ansvarigt landstingsråd att det är rätt prioritering att sänka målen för vårdgarantin istället för att öka tillgängligheten och korta köerna?

  6) Fråga av Susanne Nordling (MP) till fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M): Vet du vad den totala kostnaden/investeringsutgiften för sjukhusfastigheten NKS, inklusive byggnation och utrustningsinvesteringar, i löpande priser är?

  7) Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD): Tycker du att det är patientsäkerhet att dela upp förlossningsvården och neonatalvården på KS så att avståndet mellan de två blir 900 meter?

  8) Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Stämmer det som patienter och anhöriga vittnat om att bibeln inte längre (som tidigare) finns tillgänglig i väntrum och på vårdcentraler?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 15.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 16.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 17.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare efter Helena Piensoho (KD) utse Madeleine Stjernström (KD) i valkrets 1 och Linus Rehn (KD) i valkrets 3, till ny ersättare i valkrets 2 efter Julia Ribbing Matthis (MP) utse Petra Schagerholm (MP), till ny ersättare i valkrets 4 efter Dragana Markovic (S) utse David Peña Cesped (S), till ny ersättare i valkrets N efter Kristofer Nygren (S) utse Anna Vikström (S), till ny ersättare i valkrets O efter Pauline Fahlström (MP) utse Filip Joelsson (MP) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Andreas Dahl (S) utse Viktoria Hjulström (S)

  LS2016-0827, 2016-0862, 2016-0901, 2016-0971, 2016-0981, 2016-0996

  Anmälan lades till handlingarna

 • 18.

  Anmälan av delårsrapport januari - juni 2016 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2016-1204

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 19.

  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2017 (förslag 73)

  LS 2016-1159

  Beslut enligt ordförandens förslag till beslut

 • 20.

  Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus (förslag 74)

  LS 2016-0704

  Ärendet återremitterades

 • 21.

  Policy och riktlinjer för resor och möten inom Stockholms läns landsting (förslag 75)

  LS 2015-1341

 • 22.

  Policy och riktlinjer för anti-korruption och representation inom Stockholms läns landsting (förslag 76)

  LS 2015-1342

 • 23.

  Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (förslag 77)

  LS 2015-0329

 • 24.

  Delårsrapport per augusti 2016 för Stockholms läns landsting (förslag 78)

  LS 2016-0304

 • 25.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka (förslag 79)

  LS 2016-1035

 • 26.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje (förslag 80)

  LS 2016-1036

 • 27.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet VärmSam (förslag 81)

  LS 2016-1037

 • 28.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn (förslag 82)

  LS 2016-1038

 • 29.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen (förslag 83)

  LS 2016-1039

 • 30.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) (förslag 84)

  LS 2016-1040

 • 31.

  Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting för perioden 2016-2021 (förslag 85)

  LS 2015-0998, 2015-0094, 2015-0473

 • 32.

  Policy för innovation och digitalisering för Stockholms läns landsting samt strategi för digitalisering och strategi för innovation (förslag 86)

  LS 2015-0833

 • 33.

  Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017-2021 (förslag 87)

  LS 2015-0092

Motioner

 • 34.

  Bordlagd motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi (förslag 55)

  LS 2015-1514

 • 35.

  Motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt (förslag 88)

  LS 2016-0260

 • 36.

  Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården (förslag 89)

  LS 2016-0262

  Motionen bifölls

 • 37.

  Motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting (förslag 90)

  LS 2016-0268

 • 38.

  Motion 2015:38 av Rickard Wall (-) om möjligheten för Stockholms läns landsting att agera för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman (förslag 91)

  LS 2015-1501

 • 39.

  Motion 2015:42 av Victor Harju (S) och Adriana Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik (förslag 92)

  LS 2015-1505

 • 40.

  Motion 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Tomas Eriksson (MP) om att utöka möjligheten för resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera (förslag 93)

  LS 2015-1511

  Ärendet bordlades

 • 41.

  Motion 2015:24 av Jens Sjöström (S) om hur vi gör akutvården till en arbetsplats där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan, vill och orkar jobba kvar (förslag 94)

  LS 2015-1230

  Ärendet bordlades

 • 42.

  Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor (förslag 95)

  LS 2015-1239

  Ärendet bordlades

 • 43.

  Motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen (förslag 96)

  LS 2015-1243

  Ärendet bordlades

 • 44.

  Motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter (förslag 97)

  LS 2016-0267

  Ärendet bordlades

 • 45.

  Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler (förslag 98)

  LS 2016-0266

  Ärendet bordlades

 • 46.

  Motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden (förslag 99)

  LS 2015-1502

  Ärendet bordlades

 • 47.

  Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC (förslag 100)

  LS 2015-1510

  Ärendet bordlades

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 50.

  Interpellation 2016:28 av Erika Ullberg (S) om åtgärder till följd av utredningarna kring Macchiarini

  LS 2016-1380

  Interpellationen godkändes

 • 51.

  Interpellation 2016:29 av Tomas Eriksson (MP) om upphandling av strategiska fastigheter

  LS 2016-1381

  Interpellationen godkändes

 • 52.

  Interpellation 2016:30 av Birgitta Sevefjord (V) om nedläggningen av länets hälsomottagningar

  LS 2016-1382

  Interpellationen godkändes

 • 53.

  Interpellation 2016:31 av Jens Sjöström (S) gällande sammanställning av bristen på specialistsjuksköterskor inom landstinget

  LS 2016-1383

  Interpellationen godkändes

 • 54.

  Interpellation 2016:32 av Vivianne Gunnarsson (MP) om brandriskerna i den nya bussterminalen vid Slussen

  LS 2016-1384

  Interpellationen godkändes

 • 55.

  Interpellation 2016:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om konsekvensen av neddragna busslinjer

  LS 2016-1385

  Interpellationen godkändes

 • 56.

  Interpellation 2016:34 av Rickard Wall (-) om målkonflikter i trafiksystemet

  LS 2016-1386

  Interpellationen godkändes

 • 57.

  Interpellation 2016:35 av Rolf Lindell (S) om tjänstemäns befogenheter i landstingets strategiska fastighetsinvesteringar

  LS 2016-1387

  Interpellationen godkändes

 • 58.

  Interpellation 2016:36 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om könsdiskriminerande och sexistisk reklam

  LS 2016-1388

  Interpellationen godkändes