Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016


Dag:
Tisdag den 15 mars 2016
Tid:
10:00-23:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 • 14.

  Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting (förslag 8)

  LS 2015-0093, 1407-0877

 • 15.

  Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna (förslag 9)

  LS 2015-1543

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 16.

  Utvidgning av samordningsförbundet VärmSam med Nacka kommun och namnändring till VärNa (förslag 10)

  LS 2015-1331

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 17.

  Nytt regionalt ALF-avtal samt redovisning av fullmäktiges uppdrag om att utreda och föreslå vilka delar av hälso- och sjukvården som ska utgöra universitetssjukvård i enlighet med det nya nationella avtalet (förslag 11)

  LS 1411-1389

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

 • 18.

  Ändring av kategoritillhörighet för fastigheterna Söderbymalm 3:241 i Haninge kommun, Borrsvängen 9 och Provröret 16 samt Ingulv 1 i Stockholms stad (förslag 12)

  LS 2015-1382

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 19.

  Förlängd giltighetstid för Stockholms läns landstings program för personer med funktionsnedsättning – ”Mer än bara trösklar” (förslag 13)

  LS 1404-0458

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 • 20.

  Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor (förslag 14)

  LS 2015-1234

 • 21.

  Motion 2015:26 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om arvoden för ledande landstingspolitiker, beredningen av arvoden och transparens (förslag 15)

  LS 2015-1232

 • 22.

  Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare (förslag 16)

  LS 2015-1242

 • 23.

  Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län (förslag 17)

  LS 2015-1107

 • 24.

  Motion 2015:20 av Per Carlberg m.fl. (SD) om kostnader som följer i EU-migranters spår (förslag 18)

  LS 2015-1111

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 25.

  Motion 2015:13 av Kerstin Burman m.fl. (V) om att styra vården till dem som är i störst behov av den (förslag 19)

  LS 2015-0889

 • 26.

  Motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting (förslag 20)

  LS 2015-0890

 • 27.

  Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsan hos barn i utsatta områden (förslag 21)

  LS 2015-1108

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD),Rotel VIII

Valärenden

Nya motioner

 • 30.

  Nya motioner

Anmälan

 • 31.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets NV efter Feline Flodin (V) utse Thomas Magnusson (V) och till ny ersättare efter Magnusson i valkretsarna N och NV utse Amanda Möllenhoff (V) samt att till ny ersättare efter Gunilla Bhur (V) i valkretsarna 1, 2, 4, och 5 utse Matilda Johansson (V)

  LS 2015-1519, LS 2016-0168

Nya interpellationer

 • 32.

  Interpellation 2016:9 av Håkan Jörnehed (V) om de ca 400 stängda vårdplatserna i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0387

 • 33.

  Interpellation 2016:10 av Henrik Vinge (SD) om hälso- och sjukvårdslandstings¬rådet Anna Starbrinks påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting

  LS 2016-0388

 • 34.

  Interpellation 2016:11 av Rickard Wall (-) om SLL och eventuell regionbildning

  LS 2016-0389


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vidlandstingfullmäktige 15 mars 2016

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Kommer du att ta initiativ till att avskaffa vårdval förlossning och den fria etableringsrätten för vårdföretag, så att tillräcklig förlossningskapacitet kan garanteras och all förlossningsvård samordnas med resurserna på våra akutsjukhus?

  2) Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Kollektivtrafikens tillgänglighet och service har minskat betydligt på vissa ställen i Stockholm bl.a. när det gäller nationalstadsparkens 4H-gård vid Stora skuggan. Avser du att påverka bussentreprenören på något sätt för att öka tillgängligheten?

  3) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M): Då nuvarande barnmorskor på BB Sophia inte är intresserade av att gå till de övriga förlossningsklinikerna i länet, undrar jag om det omedelbart kommer att vidtas några aktiva åtgärder?

  4) Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är det din avsikt att verka för ett avskaffande av kommunernas rätt att införa naturreservat?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Den 1 april blir det lagligt för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Landstinget beslutar om vilka avgifter som ska gälla. Kommer alliansen i Stockholms läns landsting att kräva att ensamstående, till skillnad från heterosexuella och lesbiska par, ska betala hela avgiften för behandlingen?

  6) Fråga av Malin Karlsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser Alliansen att plattformsväggar är en viktig trygghetsfaktor och kommer ni prioritera den i så fall?

  7) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M): Har det tagits ett politiskt beslut om Barkarby sjukhus?

  8) Fråga av Rickard Wall (-) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Avser du att utfallet av första anslagsomgången Stadsmiljöavtal vara tillfredsställande?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 • 14.

  Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting (förslag 8)

  LS 2015-0093, 1407-0877

 • 15.

  Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna (förslag 9)

  LS 2015-1543

 • 16.

  Utvidgning av samordningsförbundet VärmSam med Nacka kommun och namnändring till VärNa (förslag 10)

  LS 2015-1331

 • 17.

  Nytt regionalt ALF-avtal samt redovisning av fullmäktiges uppdrag om att utreda och föreslå vilka delar av hälso- och sjukvården som ska utgöra universitetssjukvård i enlighet med det nya nationella avtalet (förslag 11)

  LS 1411-1389

 • 18.

  Ändring av kategoritillhörighet för fastigheterna Söderbymalm 3:241 i Haninge kommun, Borrsvängen 9 och Provröret 16 samt Ingulv 1 i Stockholms stad (förslag 12)

  LS 2015-1382

 • 19.

  Förlängd giltighetstid för Stockholms läns landstings program för personer med funktionsnedsättning – ”Mer än bara trösklar” (förslag 13)

  LS 1404-0458

Motioner

 • 20.

  Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor (förslag 14)

  LS 2015-1234

 • 21.

  Motion 2015:26 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om arvoden för ledande landstingspolitiker, beredningen av arvoden och transparens (förslag 15)

  LS 2015-1232

 • 22.

  Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare (förslag 16)

  LS 2015-1242

 • 23.

  Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län (förslag 17)

  LS 2015-1107

  Ärendet återremitterades

 • 24.

  Motion 2015:20 av Per Carlberg m.fl. (SD) om kostnader som följer i EU-migranters spår (förslag 18)

  LS 2015-1111

 • 25.

  Motion 2015:13 av Kerstin Burman m.fl. (V) om att styra vården till dem som är i störst behov av den (förslag 19)

  LS 2015-0889

  Ärendet bordlades

 • 26.

  Motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting (förslag 20)

  LS 2015-0890

  Ärendet bordlades

 • 27.

  Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsan hos barn i utsatta områden (förslag 21)

  LS 2015-1108

 • 28.

  Motion 2015:18 av Tara Twana (S) om äldres hälsa (förslag 22)

  LS 2015-1109

Valärenden

Nya motioner

 • 30.

  Nya motioner

  Nr 2016:11 av Jens Sjöström m.fl. (S) om kompetens och kunskap på rätt plats – om att inrätta ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting

  Motionen

  Nr 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län

  Motionen

  Nr 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av ålders­diabetes och prostatacancer

  Motionen

  Nr 2016:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utnyttja Stockholms vatten bättre för överfart och förstärkt kollektivtrafik

  Motionen

  Nr 2016:15 av Pia Ortiz Venegas (V) om införande av hjärtsäkra zoner i kollektivtrafiken

  Motionen

  Nr 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om hjärtstartare

  Motionen

  Nr 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

  Motionen

  Nr 2016:18 av Henrik Vinge m.fl. (SD) om att införa tiggeriförbund

  Motionen

Anmälan

 • 31.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets NV efter Feline Flodin (V) utse Thomas Magnusson (V) och till ny ersättare efter Magnusson i valkretsarna N och NV utse Amanda Möllenhoff (V) samt att till ny ersättare efter Gunilla Bhur (V) i valkretsarna 1, 2, 4, och 5 utse Matilda Johansson (V)

  LS 2015-1519, LS 2016-0168

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 32.

  Interpellation 2016:9 av Håkan Jörnehed (V) om de ca 400 stängda vårdplatserna i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0387

  Interpellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2016:10 av Henrik Vinge (SD) om hälso- och sjukvårdslandstings¬rådet Anna Starbrinks påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting

  LS 2016-0388

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2016:11 av Rickard Wall (-) om SLL och eventuell regionbildning

  LS 2016-0389

  Interpellationen godkändes