Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015


Dag:
Tisdag den 15 december 2015
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Prisutdelning


Utdelning av Stockholms läns landstings Bemötandepris 2015 äger rum ca kl. 13.00


Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 9.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 10.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 11.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 12.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 2 efter Christer G Wennerholm (M) utse Nils Ingelström (M) och till ny ersättare efter Ingelström utse Louise Honnér (M) samt till nya ersättare i valkrets O, SO och SV efter Katja Ojanne (V) utse i valkretsarna O och SO Sverre Launy (V), och i valkrets SV Marit Strand Pettersen (V)

  LS 2015-1141, 2015-1175

 • 13.

  Anmälan av delårsrapport januari – juni 2015 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2015-1217

 • 14.

  Anmälan av revisorernas utlåtande avseende Delårsrapport den 31 augusti 2015 för Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg

  LS 2015-1276

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) Rotel IV

 • 23.

  Strategi för forskning, utveckling och utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting (förslag 78)

  LS 1310-1325

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 24.

  Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet (förslag 79)

  LS 2015-0736

 • 25.

  Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting (förslag 80)

  LS 1411-1357

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L) Rotel II

 • 26.

  Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar, män som har sex med män (MSM) och hiv-bärare (förslag 81)

  LS 2015-0299

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) Rotel IV

 • 27.

  Motion 2015:2 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (förslag 82)

  LS 2015-0121

 • 28.

  Motion 2015:6 av Jonas Lindberg (V) om arbetsmiljö på akutsjukhusen (förslag 83)

  LS 2015-0297

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M) Rotel V

 • 29.

  Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser (förslag 84)

  LS 2015-0300

Valärenden

Nya motioner

 • 31.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 32.

  Interpellation 2015:41 av Curre Hansson (S) om vaccinationsprogram för äldre

 • 33.

  Interpellation 2015:42 av Dag Larsson (S)om behovet av åtgärder mot det hårda trycket på Astrid Lindgrens barnsjukhus

  LS 2015-1477

 • 34.

  Interpellation 2015:43 av Parvin Araghi (S) om att säkerställa en patientsäker vård för nyanlända flyktingar

  LS 2015-1478

 • 35.

  Interpellation 2015:44 av Rickard Wall (-) om läget för Värtabanan

  LS 2015-1479

 • 36.

  Interpellation 2015:45 av Anna Sehlin(V) om landstingets medverkan i genomförandet av den regionala cykelplanen

  LS 2015-1480

 • 37.

  Interpellation 2015:46 av Anna Sehlin (V) om införandet av regionalt lånecykelsystem som kopplas till SL-kortet

  LS 2015-1481

 • 38.

  Inerpellation 2015:47 av Michel Silvestri (MP) om "ny" upphandling av insulinpumpar för diabetiker

  LS 2015-1482


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Interpellation 2015:34 av Jens Sjöström (S) om behovet av snabb validering av utländsk kompetens

  LS 2015-1204

 • 3.

  Interpellation 2015:35 av Tomas Eriksson (MP) om landstingets resepolicy och klimatpåverkan för bolag och egna verksamheter

  LS 2015-1205

 • 4.

  Interpellation 2015:36 av Håkan Jörnehed (V) om V-märkta hälso- och sjukvårdssatsningar i regeringens budget

  LS 2015-1206

 • 5.

  Interpellation 2015:37 av Per Carlberg (SD) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  LS 2015-1207

 • 6.

  Interpellation 2015:38 av Robert Johansson (S) om vilka förväntningar man kan ha på en trygg resenärsmiljö

  LS 2015-1208

 • 7.

  Interpellation 2015:39 av Michel Silvestri (MP) om landstingets FoUU-satsning på ökad patientsäkerhet

  LS 2015-1209

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2015:40 av Pia Ortiz Venegas (V) om underdiagnosticering av osteoporos, benskörhet

  LS 2015-1210

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 9.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor

  1) Fråga av Erika Ullberg(S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser du att ditt brev till sjukvårdsministern med kritik mot regeringens tillskott på 177 miljoner till Stockholms läns landsting, samt dina uttalanden om "paus i flyktingmottagandet" är baserat på fakta, realism och ansvar?

  2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Anser du att Stockholms läns landsting är tillräckligt rustat för att ta emot fler asylsökande människor i hälso- och sjukvården?

  3) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Anser du som högsta politiskt ansvarig för sjukvården, ordförande i Hälso- och sjukvårds­nämnden, att Stockholms läns landsting behöver ta en paus i flyktingmottagandet för att klara sjukvårdsinsatserna?

  4) Fråga av Rickard Wall (-) till fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M): Bedömer du att risken för skadegörelse och attentat mot de lokaler som landstinget planerar att ställa till förfogande som asylboenden är så pass hög att åtgärder kan synas moti­verade?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Vi har identifierat att vi måste agera för att säkra tillgången till tolkar i hela sjukvårdssystemet och öka antalet hälsoundersökningar. Är du beredd att i samtal med oss diskutera vilka åtgärder som bör vidtas??

  6) Fråga av Tomas Eriksson (MP) till fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M): Står vi fast vid målet om miljöklass guld och i vissa fall silver vid ombygg­nationer i befintliga fastigheter?

  7) Fråga av Kerstin Burman (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): Är du som ansvarigt landstingsråd trygg med att det har vidtagits åtgärder för att kommuni­cera regelförtydligandena till vårdgivarna när det gäller samkönade pars rätt till insemination, så att alla nu i praktiken garanteras en vård på likvärdiga villkor?

  8) Fråga av Rickard Wall (-) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons: Avser du att ta några särskilda initiativ i frågan om plattformsväggar i kollektivtrafiken?

  9) Fråga av Jens Sjöström (S) till forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan (M): Har du möjlighet att berätta om de åtgärder du har vidtagit för att se till att situationen i vården inte blir riktigt lika katastrofal i år som tidigare jul- och nyårshelger?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 10.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 11.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 12.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 2 efter Christer G Wennerholm (M) utse Nils Ingelström (M) och till ny ersättare efter Ingelström utse Louise Honnér (M) samt till nya ersättare i valkrets O, SO och SV efter Katja Ojanne (V) utse i valkretsarna O och SO Sverre Launy (V), och i valkrets SV Marit Strand Pettersen (V)

  LS 2015-1141, 2015-1175

  Anmälan lades till handlingarna

 • 13.

  Anmälan av delårsrapport januari – juni 2015 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2015-1217

  Anmälan lades till handlingarna

 • 14.

  Anmälan av revisorernas utlåtande avseende Delårsrapport den 31 augusti 2015 för Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg

  LS 2015-1276

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 15.

  Delårsrapport per augusti 2015 för Stockholms läns landsting (förslag 70)

  LS 2015-0656

 • 16.

  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 71)

  LS 2015-0946

 • 17.

  Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018 (förslag 72)

  LS 2015-1069

 • 18.

  Anmälan av slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting (förslag 73)

  LS 2015-0328

 • 19.

  Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten (förslag 74)

  LS 2015-0990

 • 20.

  Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 75)

  LS 2015-1122

 • 21.

  Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda (förslag 76)

  LS 1406-0826

 • 22.

  Yttrande över ansökan om delning av Botkyrka kommun avseende kommundelen Tullinge (förslag 77)

  LS 2015-1032

 • 23.

  Strategi för forskning, utveckling och utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting (förslag 78)

  LS 1310-1325

Motioner

 • 24.

  Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet (förslag 79)

  LS 2015-0736

 • 25.

  Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting (förslag 80)

  LS 1411-1357

 • 26.

  Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar, män som har sex med män (MSM) och hiv-bärare (förslag 81)

  LS 2015-0299

 • 27.

  Motion 2015:2 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (förslag 82)

  LS 2015-0121

 • 28.

  Motion 2015:6 av Jonas Lindberg (V) om arbetsmiljö på akutsjukhusen (förslag 83)

  LS 2015-0297

 • 29.

  Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser (förslag 84)

  LS 2015-0300

Valärenden

Nya motioner

 • 31.

  Nya motioner

  Nya motioner

  Nr 2015:38 av Rickard Wall (-) om möjligheten för SLL att agera för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

  2015-38.pdf

  Nr 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att per­manenta Rinkeby-projektet i socioekonomiskt utsatta områden

  2015-39.pdf

  Nr 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledning­arna till deltidssysselsättning inom Stockholms läns landsting

  2015-40.pdf

  Nr 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om Patientnämndens erfarenhet i vårdvalen

  2015-41.pdf

  Nr 2015:42 av Victor Harju (S)och Adriana Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik

  2015-42.pdf

  Nr 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl. om mäns våld mot kvinnor

  2015-43.pdf

  Nr 2015:44 av Susanne Nordling (MP) om nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom BUP

  2015-44.pdf

  Nr 2015:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att tydliggöra och kraftsamla landstingets forskning, utveckling, utbildning och innovation

  2015-45.pdf

  Nr 2015:46 av Vivianne Gunnarsson (MP) m.fl. om Program för cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt landsting

  2015-46.pdf

  Nr 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

  2015-47.pdf

  Nr 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Malin Karlsson (MP) om att utöka möjlig­heten för resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera

  2015-48.pdf

  Nr 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggnings­projekt

  2015-49.pdf

  Nr 2015:50 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Håkan Jörnehed (V) om ett reklamfritt landsting

  2015-50.pdf

  Nr 2015:51 av Håkan Jörnehed (V) Birgitta Sevefjord (V) Jonas Lindberg (V) och Isabell Flygare (V) om städning i sjukhusens egen regi

  2015-51.pdf

  Nr 2015:52 av Gunilla Roxby Cromvall (V) Anna Sehlin (V) Kerstin Burman (V) om en reklamfri ny tunnelbanelinje

  2015-52.pdf

  Nr 2015:53 av Anna Sehlin (V) Pia Ortiz Venegas (V) och Marina A Davidsdotter om vegeta­riska måltider under landstingsfullmäktiges möten

  2015-53.pdf

Nya interpellationer

 • 32.

  Interpellation 2015:41 av Curre Hansson (S) om vaccinationsprogram för äldre

  Interpellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2015:42 av Dag Larsson (S)om behovet av åtgärder mot det hårda trycket på Astrid Lindgrens barnsjukhus

  LS 2015-1477

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2015:43 av Parvin Araghi (S) om att säkerställa en patientsäker vård för nyanlända flyktingar

  LS 2015-1478

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2015:44 av Rickard Wall (-) om läget för Värtabanan

  LS 2015-1479

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2015:45 av Anna Sehlin(V) om landstingets medverkan i genomförandet av den regionala cykelplanen

  LS 2015-1480

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2015:46 av Anna Sehlin (V) om införandet av regionalt lånecykelsystem som kopplas till SL-kortet

  LS 2015-1481

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Inerpellation 2015:47 av Michel Silvestri (MP) om "ny" upphandling av insulinpumpar för diabetiker

  LS 2015-1482

  Interpellationen godkändes