Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2016


Dag:
Tisdag den 13 september 2016
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Prisutdelning

Utdelning av Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2016

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 8.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 9.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 10.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 11.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 4 efter Magnus Dannqvist (S) utse Daniel Carlstedt (S), till ny ersättare i valkrets 4 efter Nedim Malovic (S) utse Dragana Markovic (S) och till ny ersättare i valkrets NV efter Lars Bergstig (L) utse Margareta Hamark (L)

  LS 2016-0664, 2016-0707, 2016-0797

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 • 12.

  Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2015 (förslag 44)

  LS 2016-0462

 • 13.

  Budget med plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 45)

  LS 2016-0445

 • 14.

  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 (förslag 46)

  LS 2016-0696

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

 • 16.

  Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning (förslag 48)

  LS 2016-0863

Föredragande landstingsråd Daniel Forslund (L), Rotel VII

 • 17.

  Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för invånarens direktåtkomst till journalinformation inom Stockholms läns landsting (förslag 49)

  LS 2015-1549

Föredragande landstingsråd Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 18.

  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 50)

  LS 2015-1012

Föredragande landstingsråd Gustav Hemming (C), Rotel IX

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 20.

  Bordlagd motion 2015:46 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om program för cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt landsting (förslag 33)

  LS 2015-1509

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 • 21.

  Motion 2015:15 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya Karolinska Solna (förslag 52)

  LS 2015-1106

 • 22.

  Motion 2015:50 Av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Håkan Jörnehed (V) om ett reklamfritt landsting (förslag 53)

  LS 2015-1513

 • 23.

  Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län (förslag 54)

  LS 2015-1107

 • 24.

  Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi (förslag 55)

  LS 2015-1514

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 25.

  Motion 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl. om mäns våld mot kvinnor (förslag 56)

  LS 2015-1506

 • 26.

  Motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) m.fl. om nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (förslag 57)

  LS 2015-1507

 • 27.

  Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl.(S) om äldres tandhälsa (förslag 58)

  LS 2015-1228

 • 28.

  Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies (förslag 59)

  LS 2015-1229

 • 29.

  Motion 2015:30 av Pia Ortiz Venegas m.fl.(V) om genusanalys av ersättningssystem inom hälso- och sjukvården (förslag 60)

  LS 2015-1236

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 30.

  Motion 2015:32 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Anna Sehlin (V) om att utreda ett kollektivtrafikkörfält på Essingeleden (förslag 61)

  LS 2015-1238

 • 31.

  Motion 2015:42 av Victor Harju (S) och Adriana Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik (förslag 62)

  LS 2015-1505

 • 32.

  Motion 2015:52 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om en reklamfri, ny tunnelbanelinje (förslag 63)

  LS 2015-1515

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 33.

  Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vården (förslag 64)

  LS 2015-1235

 • 34.

  Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens (förslag 65)

  LS 2015-1237

 • 35.

  Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterkor (förslag 66)

  LS 2015-1241

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött(M), Rotel V

 • 36.

  Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalet (förslag 67)

  LS 2015-1504

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VII

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 39.

  Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar (förslag 70)

  LS 2015-1233

 • 40.

  Motion 2015:34 av Anna Sehlin (V) om att förbjuda mikroplaster i landstingets verksamhet (förslag 71)

  LS 2015-1240

Valärenden

Nya motioner

 • 42.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 43.

  Interpellation 2016:18 av Christina Enocson (S) om tillgängligheten till ögonbottenfotografering för patienter med diabetes

  LS 2016-1066

 • 44.

  Interpellation 2016:19 av Vivianne Gunnarsson (MP) angående extra kollektivtrafik på vatten under Slussens ombyggnad

  LS 2016-1067

 • 45.

  Interpellation 2016:20 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om köp av A-Train AB

  LS 2016-1068

 • 46.

  Interpellation 2016:21 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken

  LS 2016-1069

 • 47.

  Interpellation 2016:22 av Tove Sander (S) om väntetider till screening för bröstcancer

  LS 2016-1070

 • 48.

  Interpellation 2016:23 av Kristin Lilieqvist (MP) angående avsaknaden av seriösa miljökonsekvensbeskrivningar i SLL

  LS 2016-1071

 • 49.

  Interpellation 2016:24 av Birgitta Sevefjord (V) om användningen av glasögonbidraget för barn

  LS 2016-1072

 • 50.

  Interpellation 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om upphandlingen av förbrukningsvaror med företaget OneMed

  LS 2016-1073

 • 51.

  Interpellation 2016:26 av Håkan Jörnehed (V) - vad händer när operationer ställs in och vilka patienter drabbas mest

  LS 2016-1074

 • 52.

  Interpellation 2016:27 av Rickard Wall (-) om manlig omskärelse

  LS 2016-1075


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Interpellation 2016:12 av Dag Larsson (S) om bemanningsbristen inom neonatalverksamheten i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0649

 • 3.

  Interpellation 2016:13 av Tara Twana (S) om utrikes födda kvinnor får en sämre förlossningsvård

  LS 2016-0650

  Interpellationen bordlades

 • 4.

  Interpellation 2016:14 av Rickard Wall (-) om Stockholms läns landstings kostnader för pendelbåtsförsöket över Riddarfjärden

  LS 2016-0651

 • 5.

  Interpellation 2016:15 av Tara Twana (S) om plattformsbarriärer i kollektivtrafiken

  LS 2016-0652

  Interpellationen bordlades

 • 6.

  Interpellation 2016:16 av Erika Ullberg (S) om kostnadsökningar för Nya Karolinska Solna

  LS 2016-0807

 • 7.

  Interpellation 2016:17 av Tomas Eriksson (MP) om landstingets arbete med energieffektivisering

  LS 2016-0808

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 9.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 10.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 11.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 4 efter Magnus Dannqvist (S) utse Daniel Carlstedt (S), till ny ersättare i valkrets 4 efter Nedim Malovic (S) utse Dragana Markovic (S) och till ny ersättare i valkrets NV efter Lars Bergstig (L) utse Margareta Hamark (L)

  LS 2016-0664, 2016-0707, 2016-0797

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 12.

  Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2015 (förslag 44)

  LS 2016-0462

 • 13.

  Budget med plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 45)

  LS 2016-0445

 • 14.

  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 (förslag 46)

  LS 2016-0696

 • 15.

  Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C (förslag 47)

  LS 2016-0758

 • 16.

  Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning (förslag 48)

  LS 2016-0863

 • 17.

  Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för invånarens direktåtkomst till journalinformation inom Stockholms läns landsting (förslag 49)

  LS 2015-1549

 • 18.

  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 50)

  LS 2015-1012

 • 19.

  Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting (förslag 51)

  LS 2015-1533

Motioner

 • 20.

  Bordlagd motion 2015:46 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om program för cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt landsting (förslag 33)

  LS 2015-1509

 • 21.

  Motion 2015:15 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya Karolinska Solna (förslag 52)

  LS 2015-1106

 • 22.

  Motion 2015:50 Av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Håkan Jörnehed (V) om ett reklamfritt landsting (förslag 53)

  LS 2015-1513

 • 23.

  Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län (förslag 54)

  LS 2015-1107

 • 24.

  Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi (förslag 55)

  LS 2015-1514

  Ärendet bordlades

 • 25.

  Motion 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl. om mäns våld mot kvinnor (förslag 56)

  LS 2015-1506

 • 26.

  Motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) m.fl. om nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (förslag 57)

  LS 2015-1507

 • 27.

  Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl.(S) om äldres tandhälsa (förslag 58)

  LS 2015-1228

 • 28.

  Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies (förslag 59)

  LS 2015-1229

 • 29.

  Motion 2015:30 av Pia Ortiz Venegas m.fl.(V) om genusanalys av ersättningssystem inom hälso- och sjukvården (förslag 60)

  LS 2015-1236

 • 30.

  Motion 2015:32 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Anna Sehlin (V) om att utreda ett kollektivtrafikkörfält på Essingeleden (förslag 61)

  LS 2015-1238

 • 31.

  Motion 2015:42 av Victor Harju (S) och Adriana Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik (förslag 62)

  LS 2015-1505

  Ärendet återremitterades

 • 32.

  Motion 2015:52 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om en reklamfri, ny tunnelbanelinje (förslag 63)

  LS 2015-1515

 • 33.

  Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vården (förslag 64)

  LS 2015-1235

 • 34.

  Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens (förslag 65)

  LS 2015-1237

 • 35.

  Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterkor (förslag 66)

  LS 2015-1241

 • 36.

  Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalet (förslag 67)

  LS 2015-1504

 • 37.

  Motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S) om fetma hos barn (förslag 68)

  LS 2015-1227

 • 38.

  Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi (förslag 69)

  LS 2015-1231

 • 39.

  Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar (förslag 70)

  LS 2015-1233

 • 40.

  Motion 2015:34 av Anna Sehlin (V) om att förbjuda mikroplaster i landstingets verksamhet (förslag 71)

  LS 2015-1240

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 43.

  Interpellation 2016:18 av Christina Enocson (S) om tillgängligheten till ögonbottenfotografering för patienter med diabetes

  LS 2016-1066

  Interpellationen godkändes

 • 44.

  Interpellation 2016:19 av Vivianne Gunnarsson (MP) angående extra kollektivtrafik på vatten under Slussens ombyggnad

  LS 2016-1067

  Interpellationen godkändes

 • 45.

  Interpellation 2016:20 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om köp av A-Train AB

  LS 2016-1068

  Interpellationen godkändes

 • 46.

  Interpellation 2016:21 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken

  LS 2016-1069

  Interpellationen godkändes

 • 47.

  Interpellation 2016:22 av Tove Sander (S) om väntetider till screening för bröstcancer

  LS 2016-1070

  Interpellationen godkändes

 • 48.

  Interpellation 2016:23 av Kristin Lilieqvist (MP) angående avsaknaden av seriösa miljökonsekvensbeskrivningar i SLL

  LS 2016-1071

  Interpellationen godkändes

 • 49.

  Interpellation 2016:24 av Birgitta Sevefjord (V) om användningen av glasögonbidraget för barn

  LS 2016-1072

  Interpellationen godkändes

 • 50.

  Interpellation 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om upphandlingen av förbrukningsvaror med företaget OneMed

  LS 2016-1073

  Interpellationen godkändes

 • 51.

  Interpellation 2016:26 av Håkan Jörnehed (V) - vad händer när operationer ställs in och vilka patienter drabbas mest

  LS 2016-1074

  Interpellationen godkändes

 • 52.

  Interpellation 2016:27 av Rickard Wall (-) om manlig omskärelse

  LS 2016-1075

  Interpellationen godkändes