Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016

 
Dag:
Tisdag den 13 december 2016
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

 

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 17.

  Frågestund

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 18.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 19.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Motioner

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 31.

  Bordlagd motion 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Tomas Eriksson (MP) om att utöka möjligheten för resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera (förslag 93)

  LS 2015-1511

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 32.

  Bordlagd motion 2015:24 av Jens Sjöström (S) om hur vi gör akutvården till en arbetsplats där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan, vill och orkar jobba kvar (förslag 94)

  LS 2015-1230

 • 33.

  Bordlagd motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor (förslag 95)

  LS 2015-1239

 • 34.

  Bordlagd motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen (förslag 96)

  LS 2015-1243

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

 • 35.

  Bordlagd motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter (förslag 97)

  LS 2016-0267

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 36.

  Bordlagd motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler (förslag 98)

  LS 2016-0266

 • 37.

  Bordlagd motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden (förslag 99)

  LS 2015:1502

 • 38.

  Bordlagd motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC (förslag 100)

  LS 2015-1510

Valärenden

Nya motioner

 • 40.

  Nya motioner

Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 • 41.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 1 efter Johan Hjelmåker (KD) utse Carl-Johan Schiller (KD) och till ny ersättare i valkrets 3 efter Veera Florica Rajala (MP) utse Ylva M Larsson (MP)

  LS 2016-1114, 2016-1266

Beslutsärenden

Nya interpellationer

 • 43.

  Interpellation av Jens Sjöström (S) om färdtjänsten

  LS 2016-1537

 • 44.

  Interpellation av Bengt Annebäck (MP) om möjligheten för vuxenpsykiatrin att erbjuda mindfulnessträning i grupp

  LS 2016-1538

 • 45.

  Interpellation 2016:39 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om landstingets ansvar i de särskilt utsatta områdena i vår region

  LS 2016-1539

 • 46.

  Interpellation 2016:40 av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) angående spridning av tuberkulos bland allmänhet och vårdpersonal

  LS 2016-1540

 • 47.

  Interpellation 2016:41 av Rickard Wall (-) om omskärelse av gossebarn före 13 års ålder

  LS 2016-1541

 • 48.

  Interpellation 2016:42 av Jens Sjöström (S) om ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen

  LS 2016-1542

 • 49.

  Interpellation 2016:43 av Thomas Bengtsson (MP) om Danderyd, Lidingö och Ekerö i den regionala utvecklingsplanen (RUFS)

  LS 2016-1543

 • 50.

  Interpellation 2016:44 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

  LS 2016-1544

 • 51.

  Interpellation 2016:45 av Freddie Lundqvist (S) om jourläkarbilar

  LS 2016-1545

 • 52.

  Interpellation 2016:46 av Michel Silvestri (MP) om Väsby entré – bussterminal

  LS 2016-1546

 • 53.

  Interpellation 2016:47 av Anna Sehlin (V) om möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan

  LS 2016-1547

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2016:23 av Kristin Lilieqvist (MP) angående avsaknaden av seriösa miljökonsekvensbeskrivningar i Stockholms läns landsting

  LS 2016-1071

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2016:24 av Birgitta Sevefjord (V) om användningen av glasögonbidraget för barn

  LS 2016-1072

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om upphandlingen av förbrukningsvaror med företaget OneMed

  LS 2016-1073

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2016:26 av Håkan Jörnehed (V) - vad händer när operationer ställs in och vilka patienter drabbas mest

  LS 2016-1074

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2016:27 av Rickard Wall (-) om manlig omskärelse

  LS 2016-1075

  Interpellationen återtagen av interpellanten

 • 7.

  Interpellation 2016:19 av Vivianne Gunnarsson (MP) angående extra kollektivtrafik på vatten under Slussens ombyggnad

  LS 2016-1067

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2016:28 av Erika Ullberg (S) om åtgärder till följd av utredningarna kring Macchiarini

  LS 2016-1380

 • 9.

  Interpellation 2016:29 av Tomas Eriksson (MP) om upphandling av strategiska fastigheter

  LS 2016-1381

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2016:30 av Birgitta Sevefjord (V) om nedläggningen av länets hälsomottagningar

  LS 2016-1382

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2016:31 av Jens Sjöström (S) gällande sammanställning av bristen på specialistsjuksköterskor inom landstinget

  LS 2016-1383

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2016:32 av Vivianne Gunnarsson (MP) om brandriskerna i den nya bussterminalen vid Slussen

  LS 2016-1384

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2016:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om konsekvensen av neddragna busslinjer

  LS 2016-1385

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2016:34 av Rickard Wall (-) om målkonflikter i trafiksystemet

  LS 2016-1386

  Interpellationen återtagen av interpellanten

 • 15.

  Interpellation 2016:35 av Rolf Lindell (S) om tjänstemäns befogenheter i landstingets strategiska fastighetsinvesteringar

  LS 2016-1387

  Interpellationen bordlades

 • 16.

  Interpellation 2016:36 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om könsdiskriminerande och sexistisk reklam

  LS 2016-1388

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 17.

  Frågestund

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 18.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 19.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Motioner

 • 31.

  Bordlagd motion 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Tomas Eriksson (MP) om att utöka möjligheten för resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera (förslag 93)

  LS 2015-1511

 • 32.

  Bordlagd motion 2015:24 av Jens Sjöström (S) om hur vi gör akutvården till en arbetsplats där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan, vill och orkar jobba kvar (förslag 94)

  LS 2015-1230

 • 33.

  Bordlagd motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor (förslag 95)

  LS 2015-1239

 • 34.

  Bordlagd motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen (förslag 96)

  LS 2015-1243

 • 35.

  Bordlagd motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter (förslag 97)

  LS 2016-0267

  Ärendet bordlades

 • 36.

  Bordlagd motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler (förslag 98)

  LS 2016-0266

 • 37.

  Bordlagd motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden (förslag 99)

  LS 2015:1502

 • 38.

  Bordlagd motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC (förslag 100)

  LS 2015-1510

Valärenden

Nya motioner

 • 40.

  Nya motioner

  Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetids-app för länets akutmottagningar

  Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved

  Motion 2016:42 av Tove Sander (S) m.fl. om mobil vårdcentral

  Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting

  Motion 2016:44 av Maria Kjellsdotter Rydinger m.fl. (S) om fler öppna mottagningar där kommun och landsting samverkar för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga

  Motion 2016:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP ) om Klimatväxlingsfond för minskad klimatpåverkan

  Motion 2016:46 av Bengt Annebäck m.fl. (MP) om att utveckla möjligheten att få Fysisk aktivitet på recept (FaR)

  Motion 2016:47 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om att införa anropsstyrd kollektivtrafik i Norrtälje kommun

  Motion 2016:48 av Isabell Flygare (V) om att ge Kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att, i samarbete med kommuner, på försök införa kulturbussar för barn i länets ytterområden

  Motion 2016:49 av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter

Tilläggsärenden

 • 41.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 1 efter Johan Hjelmåker (KD) utse Carl-Johan Schiller (KD) och till ny ersättare i valkrets 3 efter Veera Florica Rajala (MP) utse Ylva M Larsson (MP)

  LS 2016-1114, 2016-1266

  Anmälan lades till handlingarna

 • 42.

  Förslag om ytterligare ett sammanträde med landstingsfullmäktige 2017 (förslag 116)

  LS 2016-0349

Nya interpellationer

 • 43.

  Interpellation av Jens Sjöström (S) om färdtjänsten

  LS 2016-1537

  Interpellationen godkändes

 • 44.

  Interpellation av Bengt Annebäck (MP) om möjligheten för vuxenpsykiatrin att erbjuda mindfulnessträning i grupp

  LS 2016-1538

  Interpellationen godkändes

 • 45.

  Interpellation 2016:39 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om landstingets ansvar i de särskilt utsatta områdena i vår region

  LS 2016-1539

  Interpellationen godkändes

 • 46.

  Interpellation 2016:40 av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) angående spridning av tuberkulos bland allmänhet och vårdpersonal

  LS 2016-1540

  Interpellationen godkändes

 • 47.

  Interpellation 2016:41 av Rickard Wall (-) om omskärelse av gossebarn före 13 års ålder

  LS 2016-1541

  Interpellationen godkändes

 • 48.

  Interpellation 2016:42 av Jens Sjöström (S) om ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen

  LS 2016-1542

  Interpellationen godkändes

 • 49.

  Interpellation 2016:43 av Thomas Bengtsson (MP) om Danderyd, Lidingö och Ekerö i den regionala utvecklingsplanen (RUFS)

  LS 2016-1543

  Interpellationen godkändes

 • 50.

  Interpellation 2016:44 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

  LS 2016-1544

  Interpellationen godkändes

 • 51.

  Interpellation 2016:45 av Freddie Lundqvist (S) om jourläkarbilar

  LS 2016-1545

  Interpellationen godkändes

 • 52.

  Interpellation 2016:46 av Michel Silvestri (MP) om Väsby entré – bussterminal

  LS 2016-1546

  Interpellationen godkändes

 • 53.

  Interpellation 2016:47 av Anna Sehlin (V) om möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan

  LS 2016-1547

  Interpellationen godkändes