Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 november 2014


Dag:
Tisdag den 11 november 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 2.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 3.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 4.

  Anmälan av delårsrapport januari - juni 2014 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 1410-1176

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel IX

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Valärenden

Nya motioner

 • 10.

  Anmälan av nya motioner

Anmälningsärenden

 • 11.

  Anmälan av länsstyrelsens belsut avseende ledamöter och ersättare i fullmäktige

  LS 1410-1074, 1410-1078, 1410-1085, 1410-1090, 1410-1092, 1410-1121, 1410-1147, 1410-1160

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 3 efter Lars Joakim Lundquist (M) inkalla Annika Sandström (M) och till ny ersättare efter Sandström utse Erik Persson (M), till ny ledamot i
  valkrets 6 efter Amir Adan (M) inkalla Benjamin Dousa (M) och till ny ersättare
  efter Dousa utse Markku Sirviö (M), till ny ledamot i valkrets Nord efter
  Helene Hellmark Knutsson (S) inkalla Swapna Sharma (S) och till ny ersättare
  efter Sharma utse Ebbe Adolfsson (S), till ny ledamot i valkrets Sydost efter
  Nils Vikmång (S) inkalla Joakim Spångberg (S) och till ny ersättare efter
  Spångberg utse Michaela Lööf (S), till ny ledamot i valkrets 5 efter Helene
  Öberg (MP) inkalla Aviva Barczewska (MP) och till ny ersättare efter Barczewska
  utse Hannes Mård (MP), till ny ledamot i valkrets Nord efter Lina Jonsson (SD)
  inkalla Ulf Landström (SD) och till ny ersättare efter Landström utse Peter
  Vargård (SD), till ny ersättare i valkrets Nord efter Maria Olovsson (M) utse
  Edvin Alam (M) samt till ny ersättare i valkrets 2 efter Birgitta Borg (KD)
  utse Inga-Lill Engelmark-Schönning (KD)

Anmälan av nya interpellationer

 • 12.

  Interpellation 2014:13 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på vårdplatser

  LS 1411-1259

 • 13.

  Interpellation 2014:14 av Jonas Lindberg (V) om bristen på specialistsjuksköterskor inom Stockholms läns landsting

  LS 1411-1260


Inledning

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 2.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 3.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 4.

  Anmälan av delårsrapport januari - juni 2014 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 1410-1176

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

Valärenden

 • 9.

  Valärenden (förslag 68)

  Beslut enligt Förslag

Nya motioner

 • 10.

  Anmälan av nya motioner

  Inga motioner inlämnades

Anmälningsärenden

 • 11.

  Anmälan av länsstyrelsens belsut avseende ledamöter och ersättare i fullmäktige

  LS 1410-1074, 1410-1078, 1410-1085, 1410-1090, 1410-1092, 1410-1121, 1410-1147, 1410-1160

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 3 efter Lars Joakim Lundquist (M) inkalla Annika Sandström (M) och till ny ersättare efter Sandström utse Erik Persson (M), till ny ledamot i valkrets 6 efter Amir Adan (M) inkalla Benjamin Dousa (M) och till ny ersättare efter Dousa utse Markku Sirviö (M), till ny ledamot i valkrets Nord efter Helene Hellmark Knutsson (S) inkalla Swapna Sharma (S) och till ny ersättare efter Sharma utse Ebbe Adolfsson (S), till ny ledamot i valkrets Sydost efter Nils Vikmång (S) inkalla Joakim Spångberg (S) och till ny ersättare efter Spångberg utse Michaela Lööf (S), till ny ledamot i valkrets 5 efter Helene Öberg (MP) inkalla Aviva Barczewska (MP) och till ny ersättare efter Barczewska utse Hannes Mård (MP), till ny ledamot i valkrets Nord efter Lina Jonsson (SD) inkalla Ulf Landström (SD) och till ny ersättare efter Landström utse Peter Vargård (SD), till ny ersättare i valkrets Nord efter Maria Olovsson (M) utse Edvin Alam (M) samt till ny ersättare i valkrets 2 efter Birgitta Borg (KD) utse Inga-Lill Engelmark-Schönning (KD)

  Anmälan lades till handlingarna

Anmälan av nya interpellationer

 • 12.

  Interpellation 2014:13 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på vårdplatser

  LS 1411-1259

  Interpellationen godkändes

 • 13.

  Interpellation 2014:14 av Jonas Lindberg (V) om bristen på specialistsjuksköterskor inom Stockholms läns landsting

  LS 1411-1260

  Interpellationen godkändes