Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014


Dag:
Tisdag den 10 juni 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 5.

  Frågestund

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 6.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 7.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 • 21.

  Utrednings- och inriktningsbeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 42)

  LS 1403-0416

 • 22.

  Inriktningsbeslut om teknisk upprustning av vårdflyglar vid Södersjukhuset (förslag 43)

  LS 1403-0417

 • 23.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset (förslag 44)

  LS 1404-0465

 • 24.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus (förslag 45)

  LS 1404-0466

 • 25.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus (förslag 46)

  LS 1404-0467

 • 26.

  Utrednings- och inriktningsbeslut om investeringsobjektet Teknisk upprustning byggnad 30 och 40 vid S:t Görans sjukhus (förslag 47)

  LS 1404-0564

 • 27.

  Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus (förslag 48)

  LS 1405-0663

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 • 33.

  Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt (förslag 54)

  LS 1309-1157

Valärenden

Nya motioner

 • 35.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av ny interpellation

 • 36.

  Interpellation 2014:11 av Vivianne Gunnarsson (MP) om om behovet av mer inte mindre information om båtmiljö i skärgården

  LS 1406-0718


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 5.

  Frågestund

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Kan Moderaterna på eget bevåg godkänna sjukhusbyggen utan någon som helst förankring i landstinget?

  2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Delar du Vårdförbundets oro inför sommarsituationen på våra sjukhus?

  3. Fråga av Anna Sehlin (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du medveten om att SL:s väktare arbetar med olagliga metoder i jakten på klottrare?

  4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Finns det någon risk- och konsekvensanalys för patientsäkerheten med anledning av att elva ambulanser kommer att ställas av i sommar?

  5. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tänker du vidta några åtgärder med anledning av att akutsjukhusen gått med ekonomiskt underskott under hela våren och indikerar fortsatt stort negativt resultat under maj månad?

  6. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Mot bakgrund av de alarmerande uppgifterna om att Trafikverket räknat fel på flera miljarder i tågunderhållet i den nyligen antagna nationella planen undrar jag om du kommer uppvakta infrastrukturministern och kräva de resurser som krävs för en pålitlig pendeltågstrafik?

  7. Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du att hanteringen av ärendet om nya pendelbåtslinjer varit fullgod och gett exempelvis sjötrafikberedningens ledamöter möjligheter att bereda ärendet?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 6.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 7.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

 • 10.

  Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (förslag 31)

  LS 1403-0396

 • 11.

  Interimsordförande i det vid allmänna val år 2014 valda landstingsfullmäktige (förslag 32)

  LS 1405-0667

 • 12.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2015 (förslag 33)

  LS 1404-0566

 • 13.

  Medel för upprustning av Stockholms Konserthus (förslag 34)

  LS 1402-0176

 • 14.

  Borgensåtagande för finansiering av miljöbussar (förslag 35)

  LS 1403-0376

 • 15.

  Anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik (förslag 36)

  LS 1404-0542

 • 16.

  Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB (förslag 37)

  LS 1404-0474

 • 17.

  Lokaler för S:t Eriks ögonsjukhus i ett centrum för ögonsjukvård (förslag 38)

  LS 1309-1135

 • 18.

  Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 (förslag 39)

  LS 1403-0409

 • 19.

  Budget 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015 och plan för ekonomi 2016-2017 (förslag 40)

  LS 1403-0410

 • 20.

  Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (förslag 41)

  LS 1403-0282

 • 21.

  Utrednings- och inriktningsbeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 42)

  LS 1403-0416

 • 22.

  Inriktningsbeslut om teknisk upprustning av vårdflyglar vid Södersjukhuset (förslag 43)

  LS 1403-0417

 • 23.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset (förslag 44)

  LS 1404-0465

 • 24.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus (förslag 45)

  LS 1404-0466

 • 25.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus (förslag 46)

  LS 1404-0467

 • 26.

  Utrednings- och inriktningsbeslut om investeringsobjektet Teknisk upprustning byggnad 30 och 40 vid S:t Görans sjukhus (förslag 47)

  LS 1404-0564

 • 27.

  Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus (förslag 48)

  LS 1405-0663

 • 28.

  Samverkansavtal om listning över länsgränser (förslag 49)

  LS 1404-0460

 • 29.

  Införande av SL-taxa, zon A, i hamntrafiken (förslag 50)

  LS 1404-0544

 • 30.

  Samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Sverige (förslag 51)

  LS 1403-0377

 • 31.

  Genomförandebeslut om uppgradering av tunnelbanevagn C20 (förslag 52)

  LS 1404-0543

 • 32.

  Gemensam regional biobank (förslag 53)

  LS 1310-1276

Motioner

 • 33.

  Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt (förslag 54)

  LS 1309-1157

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av ny interpellation

 • 36.

  Interpellation 2014:11 av Vivianne Gunnarsson (MP) om om behovet av mer inte mindre information om båtmiljö i skärgården

  LS 1406-0718

  Interpellationen godkändes