Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 16-17 juni 2015


Dag:
Tisdag den 16 juni 2015
Tid:
10:00-23:00

Sammanträdet inleds den 16 juni och fortsätter den 17 juni. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets Webb-TV

 

Inledning

 • 1.

  Inledning, närvaro och beslutsförhet

 • 2.

  Kungörelse och annonsering

 • 3.

  Justering

Beslutsärenden

 • 4.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2016 (förslag 43)

  LS 2015-0560

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Valärenden

Nya motioner

 • 8.

  Nya motioner

Anmälningsärenden

 • 9.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets Nord efter Sabina Ausfeldt (FP) utse Rebecca Dovega (FP) och till ny ledamot i valkrets 5 efter Jacob Hagnell (SD) utse Lotta Nordfeldt (SD) och till ersättare efter Nordfeldt i valkretsarna 1, 4 och 5 utse Christoffer Dulny (SD)

  LS 2015-0598, 2015-0730

Nya interpellationer

 • 10.

  Interpellation 2015:28 av Jens Sjöström (S) om rätt till heltid

  LS 2015-0848