Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 14-15 juni 2016


Dag:
Tisdag den 14 juni 2016
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds den 14 juni och fortsätter den 15 juni. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

 

 

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning, närvaro och beslutsförhet

 • 1.

  Inledning, närvaro och beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 • 2.

  Kungörelse och annonsering

Justering

 • 3.

  Justering

Beslutsärenden

 • 4.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2017 (förslag 39)

  LS 2016-0349

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Daniel Forslund (L), Rotel VII

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärenden

 • 9.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 4 efter Kerstin Burman (V) utse Jonas Lindberg (V), till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, 4, 5, och 6 efter Jonas Lindberg (V) utse Mohibul Ezdani Khan (V), till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, 4, 5, och 6 efter Alexandra Mattsson (V) utse Michaela Kedhammar (V), till ny ersättare i valkretsarna N och NV efter Amanda Möllenhoff (V) utse Marta Aguirre (V), till ny ersättare valkrets NV efter Dmytro Pronchev (L) utse Lars Bergstig (L) och till ny ersättare i valkrets NV efter Saousan Al Merai (C) utse Kjell-Erik Börjesson (C)

  LS 2016-0514, 2016-0523, 2016-0543, 2016-0603, 2016-0648

Nya interpellationer

 • 10.

  Interpellation 2016:16 av Erika Ullberg (S) om kostnadsökningar för Nya Karolinska Solna

  LS 2016-0807

 • 11.

  Interpellation 2016:17 av Tomas Eriksson (MP) om landstingets arbete med energieffektivisering

  LS 2016-0808