Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 7 december


Dag:
Onsdag den 7 december 2016
Tid:
17:00
Plats:
Kulturförvaltningen


Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden kulturnämnden 2016

 • 5.

  Firmatecknare för kulturnämnden 2017

 • 6.

  Utanordnare för kulturnämnden 2017

 • 7.

  Månadsrapport och tertialrapport rörande ekonomisk ställning m.m. för kulturnämnden 2016

 • 8.

  Inriktningsbeslut gällande regional kulturstrategi (andra publiceringen)

 • 9.

  Verksamhetsstöd 2017

 • 10.

  Referensgrupp - entledigande av medlem och tillsättning av ny medlem

 • 11.

  Uppdaterade kriterier för kulturförvaltningen/Film Stockholms stöd till filmproduktion

 • 12.

  Nästa sammanträde