Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 22 maj 2014


Dag:
Torsdag den 22 maj 2014
Tid:
17:00
Plats:
Lunchrummet, Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23, Nacka.


Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Anmälan av protokolljustering

 • 3.

  Muntlig rapport – Uppföljning av länshemslöjdskonsulenternas överföring till Stockholms läns museum

 • 4.

  Anmälningsärenden för kännedom

 • 5.

  Kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2014

 • 6.

  Firmatecknare för kulturnämnden 2014

 • 7.

  Uppföljning av utvärderingen av länskulturfunktionerna

 • 8.

  Landstingsrevisorernas årsrapport och revisionsberättelse för kulturnämnden 2013

 • 9.

  Undersökning av tillgänglighet till kulturlokaler

 • 10.

  Ansökan från Kulturdirekt för att kommunicera och tillgängliggöra regionens kulturutbud i enlighet med handlingsplanen Kreativa Stockholm

 • 11.

  Nästa sammanträde