Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 21 januari 2015


Dag:
Onsdag den 21 januari 2015
Tid:
17:00
Plats:
Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm


Dagordning

 • 1.

  Val av sekreterare 2015

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden kulturnämnden 2015

 • 5.

  Sammanträdestider 2015

 • 6.

  Kulturnämndens beslutsordning. (Andra utsändningen)

 • 7.

  Firmatecknare för kulturnämnden 2015

 • 8.

  Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, strategiska investeringsprojektet CHOPIN. (Andra utsändningen)

 • 9.

  Konstprogram för Sollentuna sjukhus, konstnärlig gestaltning i samband med genomgripande ombyggnation. (Andra utsändningen)

 • 10.

  Slutlig budget 2015 med plan för 2016 och 2017

 • 11.

  Ansökan från SITE om att genomföra en förstudie angående ett konsthus

 • 12.

  Nästa sammanträde