Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 15 april 2015


Dag:
Onsdag den 15 april 2015
Tid:
17:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset, Stockholm


Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 3.

  Anmälningsärenden kulturnämnden 2015

 • 4.

  Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

 • 5.

  Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, entrétorg. Andra publiceringen.

 • 6.

  Uppföljning m.m. angående överföringen av Länshemslöjdskonsulenterna (Slöjd Stockholm) till Stockholms läns museum. Andra publiceringen.

 • 7.

  Ansökan från Ideell Kulturallians att göra en inventering av det ideella kulturlivet i Stockholms län.

 • 8.

  Utvecklingsprojekt. Andra publiceringen

 • 9.

  Remiss över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2016 och plan för åren 2017-2019 samt investeringsbudget för år 2016 och inriktningsnivåer för planåren 2017-2020.

 • 10.

  Nästa sammanträde.