Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 13 februari 2014


Dag:
Torsdag den 13 februari 2014
Tid:
16:30-17:20
Plats:
Högalid, Södersjukhuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Anmälan av protokolljustering

 • 3.

  Anmälningsärenden för kännedom

 • 4.

  Kulturnämndens årsbokslut 2013

 • 5.

  Kulturnämndens beslutsordning

 • 6.

  Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2014

 • 7.

  Förslag till avtal med Stockholms läns Blåsarsymfoniker rörande drif-ten av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2014

 • 8.

  Information om överföring av länsdanskonsulentuppdraget från SIJO KB till DIS/Dans i Stockholms stad och län ek förening

 • 9.

  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2014

 • 10.

  Projektstöd Kultur i Vården

 • 11.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers all-männa verksamhet 2014 – samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

 • 12.

  Beräkning av verksamhetsstöd 2014 per medlem till funktionshindersrörelsens ungdomsorganisationer

 • 13.

  Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2014 till regionalt samar-bete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

 • 14.

  Nästa sammanträde