Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Innovationsberedningens sammanträde den 29 januari 2015


Dag:
Torsdag den 29 januari 2015
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset (mötet ej öppet för allmänheten)


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Inledning av ordförande och presentation av ledamöter

 • 3.

  Syfte och arbetssätt innovationsberedningen

 • 4.

  Val av sekreterare i innovationsberedningen

  LS 1410-1095

 • 5.

  Sammanträdestider för innovationsberedningen 2015

  LS 1411-1408

 • 6.

  Information om landstingets arbete med IT och eHälsa

  a/Behov av en förbättrad styrning och samordning av IT-arbetet
  b/ Status för kommande investeringar inom IT, medicinteknik och e-hälsa
  c/ Beskrivning av Stockholms läns landstings samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Skåne om framtidens vårdinformationsmiljö (3R)
  d/ Status för arbetet med patientnära e-Hälsotjänster och 1177 Vårdguiden
  Föredragande: Anders Nyström och Henrik Gaunitz

 • 7.

  Information om ett sammanhängande innovationssystem

  Föredragande: Catharina Barkman

 • 8.

  Sammanfattning av utkastet till kommande FoUI-strategi

  Föredragande: Jan Andersson

 • 9.

  Diskussion kring processen för Innovationsfonden

  Föredragande: Jan Andersson och Catharina Barkman