Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Innovationsberedningens sammanträde den 29 augusti 2016


Dag:
Måndag den 29 augusti 2016
Tid:
15:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Innovationsfond 2017 för Stockholms läns landsting

  LS 2015-0347

 • 3.

  Tilldelningsbeslut avseende upphandling av SLLnet, Stockholms läns landstings gemensamma IT-nätverk för data, tal och bild

  LS 2015-0515

  Sekretess

 • 4.

  Yttrande över förslag till Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

  LS 2016-0840

 • 5.

  Den regionala digitala agendan, kommunernas IT-arbete och samarbete med 3R

  Föredragande: Madeleine Sjöstrand, ordförande KSL

 • 6.

  Genomförande av den digitala agendan för Stockholms län

  Föredragande: Susanne Bayard, strategisk IT

 • 7.

  Hälsa på plats – erfarenheterna från pilotprojektet med mobil journalföring

  Föredragande: Magnus Peterson, TioHundra AB

 • 8.

  Önskemål om programpunkter inför innovationsberedningens planeringsdag den 20 oktober

 • 9.

  Övriga frågor