Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Innovationsberedningens sammanträde den 25 augusti 2015


Dag:
Tisdag den 25 augusti 2015
Tid:
15:30
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Uppdrag åt landstingsdirektören att utreda central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingsets nätverk och kritiska IT-system

  LS 1404-0549

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Tystnadsplikt gäller.
  Handlingar skickas endast till innovationsberedningens ledamöter och ersättare.

 • 3.

  Licensavtal avseende mjukvara för utveckling av tjänster för e-hälsa

  LS 2015-0893

 • 4.

  Förslag på ändrad struktur och styrning över det nationella eHälsoarbetet

  Föredragande: Sören Olofsson, regeringens utredare och ordförande i e-hälsokommittén

 • 5.

  Förslag på ändrad struktur och styrning över det nationella eHälsoarbetet - Information om Stockholms läns landstings förslag till remissvar

  Föredragande: Mats Nomberg

 • 6.

  Information om resultatet av utlysning, beviljande och avslag innovationsfonden

  Föredragande: Viktoria Björk

 • 7.

  ”Uppdrag i budget 2015 åt landstingsstyrelsen att föreslå en samverkansmodell med näringsliv för forskning, utveckling och innovation”

  LS 2015-0085

  Föredragande: Viktoria Björk

 • 8.

  Journaler för gravida transpersoner

 • 9.

  Fortbildning

   Nationella e-hälsodagen
   Planeringsdag. Förslag på datum är den 21 oktober eller 9 november.
   Studiebesök

 • 10.

  Övriga frågor