Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Innovationsberedningens sammanträde den 18 januari 2016


Dag:
Måndag den 18 januari 2016
Tid:
15:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området

  LS 1308-1044

  Föredragande: Vesna Lucassi

 • 3.

  Handlingsplan för satsningar inom eHälsa och informationsförsörjning

  LS 2015-0081

 • 4.

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande SLL:s gemensamma IT-nätverk, SLLnet – en ny generation

  LS 2015-0515

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

 • 5.

  Upphandling av sjukhusövergripande system för hantering av medicinteknisk data

  LS 2015-1296

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

  Föredragande Kenneth Bundy

 • 6.

  Innovationsfond – redovisning av beviljade projekt

  Föredragande Pär Hedberg

 • 7.

  Införande av journal på nätet

  Föredragande Kim Nordlander

 • 8.

  Lena Furmark presenterar sig och avdelningen för eHälsa och strategisk IT, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 9.

  Övriga frågor