Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Innovationsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015


Dag:
Torsdag den 1 oktober 2015
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Vid förhinder meddela Agneta Marmestrand: agneta.marmestrand-ruud@sll.se

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  En digital agenda för Stockholms län

  LS 2015-0844

 • 3.

  Reviderad utlysningstext för Innovationsfonden 2016

  Föredragande: Viktoria Björk

 • 4.

  Uppdrag åt landstingsdirektören genomföra översyn av roller, ansvar och beslutsmandat så att tydliga beslutskedjor etableras för IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter

  LS 1404-0548

 • 5.

  Information om IT-störningar i vården

  Föredragande: Anders Nyström

 • 6.

  Uppdrag i budget 2015 åt landstingsstyrelsen att föreslå en samverkansmodell med näringsliv för forskning, utveckling och innovation

  LS 2015-0085

  Föredragande: Jan Andersson

 • 7.

  Ny organisering av innovationsarbetet inom SLL

  Föredragande: Jan Andersson

 • 8.

  Status och ambitioner för innovations- och digitaliseringsstrategin

  Föredragande: Jan Andersson och Anders Nyström

 • 9.

  Lägesrapport för 3R – Framtidens vårdinformationsmiljö

  Föredragande: Pia Venäläinen

 • 10.

  Planeringsdag innovationsberedningen 21 oktober kl. 13.30 - 17.30 – innehåll, tema (utsändes senare)

 • 11.

  Övriga frågor