Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 9 december 2014


Dag:
Tisdag den 9 december 2014
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering

 • 4.

  Bidrag till ideella organisationer 2015

 • 5.

  Medel ur folkhälsoanslaget 2015 till projektet PRIMROSE

 • 6.

  Förlängning av Utvecklingsplan för njurdialyssjukvården

 • 7.

  Riktlinjer för intern styrning och kontroll

 • 8.

  Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 9.

  Reviderat riksavtal för utomlänsvård

 • 10.

  Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer

 • 11.

  Förslag att upphandla planerad specaliserad rehabilitering med utbildningsprogram för patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • 12.

  Förslag om avtal med Trafikförvaltningen gällande sjukreseverskamhet

 • 13.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för ombygnad och teknisk upprustning av vårdavdelningar vid Danderyds sjukhus, etapp 1

 • 14.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset

 • 15.

  Svar på skrivelse från M, FP, KD och C om revidering av vårdval för specialiserad sjukgymnastik samt tillämpning av regler för sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

 • 16.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om möjligheten för samkönade par att dela på försöken till assisterad befruktning

Anmälningsärenden

 • 17.

  Vägledning gällande samordnad individuell plan för vuxna och äldre i Stockholms län

 • 18.

  Övriga anmälningar

 • 19.

  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 • 20.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 21.

  Övriga frågor

Sekretessbelagt upphandlingsärende

 • 22.

  Antagande av leverantör - upphandling av BFT för bild- och funktionsmedicin och bilddiagnostik

Tilläggsärende

 • 23.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2014 Tillgänglighet och kontinuitet i primärvården