Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 mars 2014


Dag:
Tisdag den 4 mars 2014
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 4.

  Förlängning av avtal gällande basgeriatrisk vård och utvidgad minnesutredning samt uppdrag att utreda framtida avtalsform

 • 5.

  Samordning och styrning av läkares specialseringstjänstgöring

 • 6.

  Valärende

 • 7.

  Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård för vuxna, lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, specialistmottagning för barn och ungdomar med tvångssyndrom samt psykiatrisk vård för patienter med komplicerade depressions- och ångesttillstånd

 • 8.

  Förlängning av avtal med leverantörer om tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län

 • 9.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 8/2013 Prehospital vård - vårdkedjans första insats

 • 10.

  Yttrande över Landstingsrevisorerenas rapport 3/2013 Landstingets styrning av externa utförare i förhållande till Miljöutmaning 2016

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013 Tillgången på vårdplatser - Styrningen på landstings- och sjukhusnivå

 • 12.

  Yttrande över motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet

 • 13.

  Yttrande över motion 2013:14 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att landstinget behöver ta ett större ansvar för folkhälsoläget i Stockholms län

 • 14.

  Yttrande över motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt

 • 15.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om Preven Tell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet

Anmälningsärenden

 • 16.

  Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje

 • 17.

  Anmälan av tecknande av sidoavtal för Rosenlunds barnhälsovårdsteam med Södersjukhuset AB

 • 18.

  Övriga anmälningar

 • 19.

  Anmälan om delegationsbeslut

Övrigt

 • 20.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 21.

  Övriga frågor

Sekretessbelagt upphandlingsärenden

 • 22.

  Antagande av leverantör - upphandling av länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet