Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 augusti 2016


Dag:
Tisdag den 30 augusti 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Antagande av rekommendation om offentligt finansierad befruktning

  HSN 2016-3352

 • 5.

  Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från 2017

  HSN 2016-2040

 • 6.

  Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet – justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

  HSN 2016-3077

 • 7.

  Patientnämndsärende gällande att vårdgarantin inte efterlevs

  HSN 2016-1801

 • 8.

  Den medicinska njursjukvårdens organisation och uppdrag i Stockholms läns landsting 2016-2022

  HSN 2016-0600

 • 9.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-0803

 • 10.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

  HSN 2016-0135

 • 11.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

  HSN 2016-0752

 • 12.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet VärmSam

  HSN 2016-0587

 • 13.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

  HSN 1512-1461

 • 14.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen

  HSN 1512-1444

 • 15.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS)

  HSN 2016-2197

 • 16.

  Yttrande över landtingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2016-1915

 • 17.

  Yttrande över motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden

  HSN 2016-0140

 • 18.

  Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

  HSN 2016-0143

 • 19.

  Yttrande över motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt

  HSN 2016-0695

 • 20.

  Yttrande över motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården

  HSN 2016-0700

 • 21.

  Yttrande över motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler

  HSN 2016-0715

 • 22.

  Yttrande över motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter

  HSN 2016-0716

 • 23.

  Yttrande över motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-0717

 • 24.

  Yttrande över remiss från Socialdepartementet om riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

  HSN 2016-3330

 • 25.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande situationen för gravida kvinnor i Norrtälje kommun som riskerar att behöva föda i södra länsdelen

  HSN 2016-2513

 • 26.

  Svar på skrivelse från (V) om assisterad befruktning för ensamstående

  HSN 2016-1718

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 29.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 30.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 31.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av höftledsartroskopi

  HSN 2016-2915

 • 32.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av avancerad fotkirurgi

  HSN 2016-2917

 • 33.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av rekonstruktiv plastikkirurgi

  HSN 1505-0688

 • 34.

  Antagande av leverantör – upphandling av syncentral i Stockholms län

  HSN 1505-0688

 • 35.

  Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn respektive Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

  HSN 1511-1379

 • 36.

  Antagande av leverantör – upphandling av öppen- och sluten psykiatrisk vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm

  HSN 1511-1378

 • 37.

  Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk öppenvårdsverksamhet för vuxna med inriktning mot svåra depressions- och ångesttillstånd i norra och södra länsdelen

  HSN 1511-1352