Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 november 2015


Dag:
Tisdag den 3 november 2015
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Val av arkivansvarig

  HSN 1509-1100

 • 4.

  Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

  HSN 1501-0014

 • 5.

  Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

  HSN 1412-1624

 • 6.

  Slutlig budget 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden samt planering för 2017 och 2018

  HSN 1503-0364

 • 7.

  Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

  HSN 1509-1116

 • 8.

  Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer runt hantering av försäkringsmedicinska frågor kopplat till bedömning av arbetsförmåga inom Stockholms läns landsting

  HSN 1506-0788

 • 9.

  Omställningsavtal för de landstingsägda akutsjukhusen 2016-2019

  HSN 1506-0845

 • 10.

  Inrättande av samordningsförbund i Stockholms stad

  HSN 1506-0772

 • 11.

  Upphandling av tjänster inom medicinsk radiologi

  HSN 1509-1074

 • 12.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) 2016

  HSN 1508-0996

 • 13.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1204-0539

 • 14.

  Yttrande över motion 2015:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om förbättrad vård för länets medborgare och ett bättre användande av landstingets resurser

  HSN 1502-0292

 • 15.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) gällande sommarsituationen i Stockholms läns landsting

  HSN 1508-0987

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 18.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 19.

  Övriga frågor