Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 september 2015


Dag:
Tisdag den 29 september 2015
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Delårsbokslut januari till augusti 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 1505-0624

 • 4.

  Etablering av aktiv hälsostyrning med vårdcoacher som vårdform och upphandling

  HSN 0910-0950

 • 5.

  Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-prevetivt arbete i Stockholms läns landsting 2016

  HSN 1506-0787

 • 6.

  Plan för upphandling av hälso- och sjukvård och beslut om förlängning av avtal

  HSN 1508-0995

 • 7.

  Förslag att upphandla mobil röntgen och mobilt ultraljud

  HSN 150-0783

 • 8.

  Förslag att upphandla tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

  HSN 1507-0911

 • 9.

  Förslag att upphandla öppen- och slutenvård för hemlösa

  HSN 1508-0957

 • 10.

  Förslag att upphanda psykiatrisk specialistvård för vuxna med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman

  HSN 1508-0955

 • 11.

  Förslag att upphandla specialiserad beroenevård för vuxna

  HSN 1508-0956

 • 12.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016

  HSN 1506-0745

 • 13.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) 2016

  HSN 1508-0997

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende för äldre

  HSN 1508-0998

 • 15.

  Yttrande över motion 2015:9 av Per Carlberg m fl (SD) om införandet av s k "Jumbolans"

  HSN 1503-0399

 • 16.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt avseende utrustningsinvestering på Sollentuna sjukhus

  HSN 1404-0164

 • 17.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om medicinska aborter

  HSN 1506-0756

 • 18.

  Svar på skrivelse från M, FP, KD, C, S, MP och V om utredning kring transpersoners situation i vården

  HSN 1506-0757

Anmälningsärenden

 • 19.

  Anmälan av delegationsbeslut

  HSN 1501-0019

Övrigt

 • 20.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 21.

  Övriga frågor

Sekretessärende

 • 22.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av hörapparater

  HSN 1412-1628