Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 april 2015


Dag:
Tisdag den 28 april 2015
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stokckholms läns landsting

  HSN 1301-0038 HSN 1110-1335--1341

 • 4.

  Upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  HSN 1501-0102

 • 5.

  Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

  HSN 1503-0333

 • 6.

  Tilläggsuppdrag till husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta

  HSN 1403-0404

 • 7.

  Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

  HSN 1412-1673

 • 8.

  Upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med neurologisk sjukdom/skada, reumatologisk sjukdom och psoriasis

  HSN 1501-0072

 • 9.

  Förändrad organisation av den onkologiska vården inom Stockholms läns landsting

  HSN 1503-0436

 • 10.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2016 och plan för 2017-2019 samt investeringsbudget för 2016 -2020

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 16/2014 Administration i vården - stöd eller börda?

  HSN 1502-0303

 • 12.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

  HSN1502-0302

 • 13.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) och Michel Silvestri (MP) om situationen på akutsjukhusen utifrån ett femårsperspektiv

  HSN 1502-0285

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av rapporten Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet

  HSN 1408-1118

 • 15.

  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

  HSN 1503-0369

 • 16.

  Övriga anmälningar

 • 17.

  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 • 18.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 19.

  Övriga frågor