Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 september 2016


Dag:
Tisdag den 27 september 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Delårsbokslut januari till augusti för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2016-0555

 • 5.

  Ansökan om statsbidrag för STI/hiv – preventivt arbete i Stockholms läns landsting 2017

  HSN 2016-3997

 • 6.

  Återrapportering av uppdrag från landstingsfullmäktige gällande att uppvakta Folkhälsomyndigheten om att påskynda utredning och fördjupad analys av kostnaderna för HPV-vaccinering av pojkar

  HSN 2016-0155

 • 7.

  Avtal med KommSyn Stockholm om hjälpmedelscentralverksamhet med inriktning mot kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel

  HSN 2016-2005

 • 8.

  Förlängning av avtal med Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB i ortopedteknisk verksamhet

  HSN 1409-1132

 • 9.

  Förlängning av avtal med TeamOlmed Nord AB i ortopedteknisk verksamhet

  HSN 1409-1130

 • 10.

  Upphandling av ortopedteknisk verksamhet

  HSN 2016-3160

 • 11.

  Upphandling gällande drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

  HSN 2016-4193

 • 12.

  Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad

  HSN 2016-1695

 • 13.

  Fortsatt arbete med kommunaliseringen av hemsjukvården

  HSN 2016-3996

 • 14.

  Utvecklingsavtal med TioHunda AB

  HSN 2016-4141

 • 15.

  Utveckling av avtal för hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting

  HSN 2016-2522

  Tjänsteutlåtande Uppdaterad fil 2016-09-20

 • 16.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1508-1000

 • 17.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1508-0999

 • 18.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 1508-1001

 • 19.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende för äldre

  HSN 2016-0798

 • 20.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

  HSN 1211-1348

 • 21.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård

  HSN 2016-0804

 • 22.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

  HSN 2016-0639

 • 23.

  Yttrande över motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

  HSN 2016-0693

 • 24.

  Yttrande över motion 2016:5 av Karin Michal m.fl (MP) om jämställd vård – rätt till behandling för kvinnor med lipödem

  HSN 2016-0699

 • 25.

  Yttrande över remiss – Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

  HSN 2016-1352

  Tjänsteutlåtande är för stort för publicering men kan begäras ut via nämndsekreteraren eller HSFs registrator.

 • 26.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om Avvikelserapportering- ett sätt att förbättra verksamheten även vid omorganisationer

  HSN 2016-1722

 • 27.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson med flera (S) gällande en bättre vård för asylsökande och nyanlända

  HSN 2016-2512

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 30.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 31.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 32.

  Antagande av leverantör – upphandling av slutenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning och grava beteendeavvikelser i Stockholms län

  HSN 1504-0550

 • 33.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av psykosocial habilitering

  HSN 2016-0614