Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 januari 2016


Dag:
Tisdag den 26 januari 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till utskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar under hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Handlingsplan för satsningar inom eHälsa och informationsförsörjning

  HSN 1510-1195

 • 5.

  Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

  HSN 1510-1203

 • 6.

  Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 1511-1289

 • 7.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2015 De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur

  HSN 1509-1124

 • 8.

  Yttrande över remissen - Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)

  HSN 1512-1454

 • 9.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om utredning av driftsformer för geriatriken

  HSN 1509-1118

 • 10.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om antalet hyrläkare inom länets alla vårdcentraler

  HSN 1509-1015

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 13.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 14.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 15.

  Antagande av leverantör – upphandling av språktolkservice gällande kontakttolk i Stockholms län SEKRETESS

  HSN 1501-0139

 • 16.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av psykiatrisk öppenvårdsverksamhet för vuxna med inriktning mot svåra depressions- och ångesttillstånd i norra och södra länsdelen SEKRETESS

  HSN 1511-1352, HSN 1503-0333

 • 17.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av psykiatrisk öppenvårdsverksamhet och slutenvårdsplatser för vuxna med geografiskt områdesansvar i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm SEKRETESS

  HSN 1511-1378, HSN 1513-0333

 • 18.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av psykiatrisk öppenvårdsverksamhet för vuxna med geografiskt områdesansvar i kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn samt i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista SEKRETESS

  HSN 1511-1379, HSN 1503-0333

 • 19.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen och geografiskt områdesansvar i kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn SEKRETESS

  HSN 1501-0102