Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 oktober 2016


Dag:
Tisdag den 25 oktober 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Slutlig budget 2017 för hälso- och sjukvårdsnämnden samt planering

  HSN 2016-0519

 • 5.

  Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

  HSN 2016-4301

 • 6.

  Avtal om sprututbytesverksamhet

  HSN 2016-0797

 • 7.

  Tilläggsavtal med Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) om tre sjuktransportenheter

  HSN 1103-0236

 • 8.

  Förlängning av avtal med Scandinavian MediCopter AB om ambulanshelikoptertjänst

  HSN 2016-1375

 • 9.

  Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk

  HSN 2016-4150

 • 10.

  Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner

  HSN 2016-4033

 • 11.

  Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod

  HSN 2016-3725

 • 12.

  Krav på remiss för nybesök inom vårdval specialiserad hudsjukvård

  HSN 2016-4353

 • 13.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

  HSN 2016-3341

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) 2017

  HSN 2016-4149

 • 15.

  Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2017

  HSN 2016-0755

 • 16.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1508-1000

 • 17.

  Principärende - patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns

  HSN 2016-0424

 • 18.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2016 Det akuta mottagandet i en förändrad vårdstruktur

  HSN 2016-3353

 • 19.

  Yttrande över remissen - Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

  HSN 2016-4299

 • 20.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om situationen på Karolinska Universitetssjukhuset med långa operationsköer och brist på personal

  HSN 2016-3378

 • 21.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en långsiktig plan för förlossningsvården och utbyggnad av nya platser

  HSN 2016-3367

 • 22.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om behandling av Stockholmspatienter som lider av extrem svettning

  HSN 2016-3368

 • 23.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

  HSN 2016-3371

 • 24.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) med flera gällande kostnaderna för vårdvalen

  HSN 2016-3366

 • 25.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om vårdkedjan i anslutning till förlossning

  HSN 2016-3386

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 28.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 29.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 30.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med psoriasis i Stockholms län

  HSN 2016-2618

 • 31.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering avseende sju urvalsområden i Stockholms län

  HSN 2016-3618

 • 32.

  Antagande av leverentörer - upphandling av basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger

  HSN 2016-1788

Tilläggsärende