Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 maj 2016


Dag:
Tisdag den 24 maj 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstinghuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Invånarnas direktåtkomst till journalinformation och regelverk för detta

  HSN 2016-0246

 • 5.

  Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

  HSN 1512-1458

 • 6.

  Tidigareläggning av starten för tre närakuter

  HSN 1506-0854

 • 7.

  Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad urologi

  HSN 2016-0778

 • 8.

  Upphandling av psykosocial habilitering

  HSN 2016-0614

 • 9.

  Förlängning av avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO gällande hjälpmedelscentralverksamhet för rörelsehjälpmedel mm för södra länsdelen i Stockholms län

  HSN 1310-1138

 • 10.

  Förlängning av avtal med Sodexo AB gällande hjälpmedelscentralverksamhet för rörelsehjälpmedel mm för norra länsdelen i Stockholms län

  HSN 1307-0771

 • 11.

  Förlängning av ramavtal avseende språktolkservice, distanstolkning

  HSN 2016-1714

 • 12.

  Förlängning av ramavtal avseende språktolkservice, expresstolkning

  HSN 2016-1715

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2015 Framridens hälso- och sjukvård - planering och genomförande 2015

  HSN 2016-0651

 • 14.

  Yttrande över betänkande Kroppsbehandlingar – åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

  HSN 2016-0579

 • 15.

  Yttrande över remiss Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2017-2021

  HSN 2016-0894

 • 16.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande bristande informationsöverföring

  HSN 2016-0692

 • 17.

  Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård

  HSN 2016-0696

 • 18.

  Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

  HSN 2016-0098

 • 19.

  Yttrande över motion 2015:30 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om genusanalys av ersättningssystem inom hälso- och sjukvården

  HSN 1510-1235

 • 20.

  Yttrande över motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S) om fetma hos barn

  HSN 1510-1224

 • 21.

  Yttrande över motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa

  HSN 1510-1225

 • 22.

  Yttrande över motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies

  HSN 1510-1226

 • 23.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser

  HSN 1504-0496

 • 24.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande skrivelser

  HSN 1511-1265

 • 25.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande hur säkras förlossningskapaciteten i Stockholms läns landsting i år

  HSN 2016-0589

 • 26.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) angående avvecklingen på BB Sophia och den brist av förslossningsplatser som därmed uppstår

  HSN 2016-0590

 • 27.

  Svar på skrivelse från (L), (M), (C), (KD), (S), (V) och (MP) om en strategi för att minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5% fram till 2025

  HSN 1509-1090

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 31.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 32.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 33.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger SEKRETESS

  HSN 2016-1788

 • 34.

  Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOU – ny upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen och geografiskt områdesansvar i Tyresö, Haninge och Nynäshamn SEKRETESS

  HSN 1501-0102

Tilläggsärenden

 • 35.

  Åtgärder för att stötta förlossningsvården sommaren 2016

  HSN 2016-2272