Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 februari 2016


Dag:
Tisdag den 23 februari 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i PDF-format

Reviderad dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

  HSN 1505-0624

 • 4.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset

  HSN 1105-0483

 • 5.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  HSN 1505-0485

 • 6.

  Upphandling av tjänster inom ortopedi och kirurgi

  HSN 1512-1500

 • 7.

  Upphandling av tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

  HSN 1510-1188

 • 8.

  Upphandling av tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering

  HSN 1510-1141

 • 9.

  Folkhälsoanslaget – slutrapport projekt 2013-2015

  HSN 1512-1523

 • 10.

  Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

  HSN 2016-0075

 • 11.

  Inrättande av samordningsförbund för Sigtuna, Sollentuna och Upphands-Väsby kommuner

  HSN 1510-1140

 • 12.

  Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner

  HSN 1506-0814

 • 13.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

  HSN 1404-0542

 • 14.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus

  HSN 1503-0422

 • 15.

  Yttrande över remiss – Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstanande till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

  HSN 1512-1530

 • 16.

  Yttrande över betänkande– Träning ger färdighet – Koncentrerar vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

  HSN 2016-0128

 • 17.

  Yttrande över remissen – Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

  HSN 1511-1396

 • 18.

  Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

  HSN 1511-1380

 • 19.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 10/2015 - Kompetensförsörjning i vården – åtgärder på central nivå

  HSN 1512-1495

 • 20.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 4/2015 - Avancerad sjukvård i hemmet - bedrivs vården på lika villkor?

  HSN 1511-1382

 • 21.

  Yttrande över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus

  HSN 1509-1092

 • 22.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) gällande delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter till personal inom hemtjänsten

  HSN 1512-1406

 • 23.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) angående vård för flyktingar

  HSN 1511-1269

 • 24.

  Svar på skrivelser från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om fortsatt utredning kring transpersoners situation inom vården

  HSN 1509-1117

 • 25.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m fl gällande kostnaderna för vårdvalen

  HSN 1511-1266

 • 26.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om metoder att motverka karies bland barn upp till 12 år

  HSN 1511-1267

 • 27.

  Svar på skrivelse av Susanne Nordling (MP) om arbetet med att uppfylla nationella minoritetslagen

  HSN 1512-1411

 • 28.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m. fl. och Susanne Nordling (MP) gällande statens bidrag till att ge nyanlända en bra start i Sverige respektive fördelning av den statliga migrationspengen

  HSN 1512-1407, HSN 1512-1409

 • 29.

  Svar på skrivels från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge

  HSN 1509-1114

 • 30.

  Svar på skrivele från Michel Silvestri (MP) angående förlossningsvården på Södersjukhuset och i länet

  HSN1511-1268

 • 31.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om den ojämlika vården, exemplet psoriasis

  HSN 1511-1264

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 34.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 35.

  Övriga frågor

  - information om RUFS

Sekretessärenden

 • 36.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling syncentral i Stockholms län

Tilläggsärende

 • 37.

  Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner år 2016

  HSN 1506-0787