Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2016


Dag:
Tisdag den 22 november 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

  HSN 1501-0014

 • 4.

  Riktlinjer gällande uppdrag som kan lämnas direkt till hälso- och sjukvårdsförvaltningen från sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar

  HSN 2016-4500

 • 5.

  Godkänna hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting

  HSN 2016-4403

 • 6.

  Införande av nya förskrivningsbara hjälpmedel

  HSN 2016-3903

 • 7.

  Bidrag till ideella organisationer 2017

  HSN 2016-3485

 • 8.

  Förlängning av avtal med Sirius Omsorg Holding AB om liggande persontransporter

  HSN 0809-1116

 • 9.

  Förlängning av avtal med trafikförvaltningen gällande tjänsten sjukresor

  HSN 1111-1432

 • 10.

  Upphandling av armprotesmottagning och gåskola

  HSN 2016-4082

 • 11.

  Upphandling av ätstörningsvård

  HSN 2016-4431

 • 12.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-4283

 • 13.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2016-4284

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 2016-4285

 • 15.

  Införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi

  HSN 2016-0543

 • 16.

  Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting

  HSN 1411-1571

 • 17.

  Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm gällande laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut den 29 augusti 2016 om avslutsavtal med OneMed Sverige AB

  HSN 2016-4354

 • 18.

  Patientnämndsärende gällande ofullständigt adresserade försändelser

  HSN 2016-4441

 • 19.

  Yttrande över motion 2016:4 av Karin Michal (MP) m.fl. om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar – för en meningsfull valfrihet

  HSN 2016-0702

 • 20.

  Yttrande över motion 2016:6 av Anders Nilsson (MP) m.fl. om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga

  HSN 2016-0714

 • 21.

  Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län

  HSN 2016-1149

 • 22.

  Yttrande över motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes och prostatacancer

  HSN 2016-1152

 • 23.

  Yttrande över motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om hjärtstartare

  HSN 2016-1331

 • 24.

  Yttrande över motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

  HSN 2016-1329

 • 25.

  Yttrande över motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor

  HSN 2016-2856

 • 26.

  Yttrande över motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S) om subventionering av menskoppar

  HSN 2016-2855

 • 27.

  Yttrande över motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om införande av PrEP i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-2854

 • 28.

  Yttrande över motion 2016:26 av Rickard Wall (-) om stopp för manlig omskärelse före 13 års ålder

  HSN 2016-2853

 • 29.

  Yttrande över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om behovet av att uppdatera patientkläder

  HSN 2016-3625

 • 30.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om en tillgänglig primärvård i Tungelsta

  HSN 2016-4164

 • 31.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om att regeringen satsar 10 miljarder på kommuner och landsting

  HSN 2016-4457

 • 32.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

  HSN 2016-4458

 • 33.

  Svar på skrivelse Socialdemokraterna gällande upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

  HSN 2016-4162

 • 34.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

  HSN 2016-4163

 • 35.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten av vårdgivares utbildningsuppdrag inom landstingets vårdval

  HSN 2016-3388

 • 36.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om att länets hälsomottagningar är nedläggningshotade

  HSN 2016-4460

 • 37.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om väntetider och remisstopp i ME/CFS vården i Stockholms län

  HSN 2016-4459

 • 38.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om upphandling av förbrukningsvaror och dess skenande kostnader

  HSN 2016-4165

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 41.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 42.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 43.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av variceroperationer

  HSN 2016-3448

 • 44.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - tilläggsupphandling av hörapparater

  HSN 1412-1628

 • 45.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av medicinsk radiologi

  HSN 1509-1074

 • 46.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

  HSN 1507-0911

 • 47.

  Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen med geografiskt områdesansvar inom kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn

  HSN 1501-0102