Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 juni 2016


Dag:
Tisdag den 21 juni 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshust


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Tertialbokslut januari till april 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2016-0555

 • 5.

  Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015

  HSN 2016-0844

 • 6.

  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring personer med missbruk/beroende

  HSN 2016-0789

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet förlossning

  HSN 2016-0802

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem

  HSN 0903-0291

 • 9.

  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, gällande hjälpmedelscentralverksamhet för medicinsk apparatur i hemmet (MAH)

  HSN 1511-1306

 • 10.

  Avtal med SOS Alarm Sverige AB gällande tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala enheter

  HSN 1509-1097

 • 11.

  Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1082

 • 12.

  Förlängning av avtal med Praktikertjänst Röntgen AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1083

 • 13.

  Förlängning av vårdavtal med Prima barn-vuxenpsykiatri om vuxenpsykiatrisk öppenvårdverksamhet med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen

  HSN 1301-0064

 • 14.

  Upphandling av barnhospiceverksamhet

  HSN 2016-0799

 • 15.

  Upphandling av planerad specialiserad reumatologisk rehabilitering

  HSN 2016-1420

 • 16.

  Upphandling av försäkringsmedicinska utredningar

  HSN 2016-2051

 • 17.

  Yttrande över motion 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl om mäns våld mot kvinnor

  HSN 2106-0146

 • 18.

  Yttrande över motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen

  HSN 216-0142

 • 19.

  Yttrande över motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) om nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom BUP

  HSN 2016-0145

 • 20.

  Yttrande över motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

  HSN 2016-0693

 • 21.

  Yttrande över betänkandet Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

  HSN 2106-1047

 • 22.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om regeringens stimulansmedel för psykisk hälsa

  HSN 2016-1724

 • 23.

  Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående nytt regionalt vårdprogam för ME/CFS (HSN 1504-0466)

  HSN 2016-1726

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Övriga frågor