Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 maj 2014


Dag:
Tisdag den 20 maj 2014
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Avtal om listning över länsgränser

 • 4.

  (Inget ärende behandlas under denna punkt)

 • 5.

  Redovisning av vad Socialstyrelsens rapport innebär för vården av tillståndslösa i Stockholms län och om de behöver kompletteras med lokala anvisningar

 • 6.

  Allmänna villkor och godkännandevillkor 2015

 • 7.

  Valärende

 • 8.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset

 • 9.

  Förlängning av avtal med Sirius Omsorg AB om tjänsten liggande persontransporter

 • 10.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

 • 11.

  Yttrande över förslag till utrednings- och inriktningsbeslut för nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset

 • 12.

  Yttrande över förslag till utredningsbeslut för teknisk upprustning av vårdbyggnad vid Södersjukhuset

 • 13.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för teknisk upprustning av vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

 • 14.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för ny behandlingsbyggnad och ombyggnad vid Danderyds sjukhus

 • 15.

  Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

 • 16.

  Yttrande över förslag till utrednings- och inriktningsbeslut om teknisk upprustning av vårdbyggnader vid S:t Görans sjukhus

 • 17.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 10/2013 Kompetensförsörjning i vården - utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor

 • 18.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 11/2013 Avtalsstyrning inom vuxenpsykiatrin

 • 19.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 13/2013 Tandvård för utsatt grupper - Hur styr ersättningsmodeller och avtalsuppföljning?

 • 20.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 14/2013 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet 2013

 • 21.

  Yttrande över motion 2013:13 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra det första mötet inom rehabilitering

 • 22.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om papperslösas rätt till sjukvård

 • 23.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Anmälningsärenden

 • 24.

  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

 • 25.

  Lägesuppföljning av genomförande av Handling för hälsa 2012-2014

 • 26.

  Slutrapport från projektet Företagande

 • 27.

  Övriga anmälningar

 • 28.

  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 • 29.

  Övriga frågor

 • 30.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 31.

  Antagande av leverantör - upphandling av kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med AST

 • 32.

  Antagande av leverantörer - upphandling av språktolkservice i Stockholms län

Tilläggsärenden

 • 33.

  Inrättande av hälsomottagningar - specialistmottagningar för goda levnadsvanor

 • 34.

  Svar på skrivelse från M, FP, C, KD och V om vårdprogram vid benskörhet (osteoporos) inom Stockholms läns landsting