Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 februari 2015


Dag:
Fredag den 20 februari 2015
Tid:
12:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Årsredovisning 2014

  HSN 1501-0012

 • 5.

  Åtgärder för ekonomi i balans

  HSN 1409-1151

 • 6.

  Deltagande i International Forum on Quality and Safety in Healthcare

 • 7.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutanderätt samt arbetsordning för utskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar

  HSN 1412-1624

 • 8.

  Program för Framtidens betalningar i vården

  HSN 1501-0066

 • 9.

  Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion år 2015

  HSN 1409-1141

 • 10.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 7/2014, E-hälsoarbetet - en viktig grund för nätverkssjukvården

  HSN 1412-1589

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 9/2014, Förutsättningarna för en sammanhållen nätverkssjukvård med många aktörer

  HSN 1412-1588

 • 12.

  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om BB Sophia

  HSN 1410-1257

 • 13.

  Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om BB Sophia

  HSN 1401-1259

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 17.

  Övriga frågor