Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2 juni 2015


Dag:
Tisdag den 2 juni 2015
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Framtagande av Cancerplan 2016-2019

  HSN 1505-0561

 • 5.

  Överenskommelse om vård och omsorg för äldre

  HSN 1406-0729

 • 6.

  Tertialbokslut januari – april 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 1505-0624

 • 7.

  Yttrande över bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

  HSN 1505-0559

 • 8.

  Införande av digital distribution av nämndhandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar

  HSN 1503-0373

 • 9.

  Ny akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus

  HSN 1503-0422

 • 10.

  Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting – Region Gotland (RKC)

  HSN 1411-1527, HSN 1207-0907

 • 11.

  Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk fysiologi

  HSN 1404-0544

 • 12.

  Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1503-0438

 • 13.

  Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1503-0439

 • 14.

  Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

  HSN 1504-0518

 • 15.

  Upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

  HSN 1504-0550

 • 16.

  Nytt regionalt vårdprogram för ME/CFS

  HSN 1504-0466

 • 17.

  Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgårder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg

  HSN 1501-0184

 • 18.

  Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

  HSN 1408-1123

 • 19.

  Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) m.fl. om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

  HSN 1411-1524

 • 20.

  Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter

  HSN 1501-0136

 • 21.

  Yttrande över motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas (V), Marit Strand Pettersen (V) och Ifrah Degmo Mohamed (V) om att införa mobila geriatriska team

  HSN 1504-0450

 • 22.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om följsamhet till SKLs rekommendationer vid assisterad befruktning

  HSN 1502-0286

 • 23.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om behandling av kronisk hepatit C

  HSN 1503-0390

 • 24.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser

  HSN 1504-0496

 • 25.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande av ambulansresurser

  HSN 1504-0493

 • 26.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

  HSN 1502-0287

 • 27.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om redovisning av konkreta åtgärder för att säkerställa en sammanhållen nätverkssjukvård

  HSN 1502-0288

 • 28.

  Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP) om landstinget skyldighet att skriva patientsäkerhetsberättelse

  HSN 1504-0494

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 32.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 33.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 34.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

  HSN 1410-1295

 • 35.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting

  HSN 1501-0139