Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 juni 2014


Dag:
Tisdag den 17 juni 2014
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

 • 4.

  Förslag till revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Södertälje

 • 5.

  Förslag till tilläggsuppdrag till husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta

 • 6.

  Bildandet av ett regionalt centrum för cancerrehabilitering

 • 7.

  Förslag till organisation för vård av flyktingar från Syrien

 • 8.

  Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län angående kostnadsfördelning för läkemedelsnära produkter inom särskilda boendeformer

 • 9.

  Förlängning av avtal med AB Mando och Capio Anorexi Center AB om specialiserad ätstörningsvård i Stockholms län

 • 10.

  Förlängning av avtal gällande basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger

 • 11.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

 • 12.

  Svar på skrivelse från M, FP, KD, C, S och MP om vårdval för psykiatriska insatser och bättre utnyttjande av psykologiska behandlingsmetoder i sjukvården

 • 13.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om investeringsärenden i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj 2014

Anmälningsärenden

 • 14.

  Barnahus Stockholm

 • 15.

  Övriga anmälningsärenden

 • 16.

  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 • 17.

  Övriga frågor

 • 18.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Sekretessärenden

 • 19.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Tilläggsärenden

 • 20.

  Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

 • 21.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om ambulansverksamheten

 • 22.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om vårdkedja för fotsprickor

 • 23.

  Valärende