Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 mars 2015


Dag:
Måndag den 16 mars 2015
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset respektive Södersjukhuset

  HSN 1105-0483, HSN 1105-0485

 • 4.

  Förslag att upphandla specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus enligt lagen om valfrihetssystem

  HSN 1501-0115

 • 5.

  Avtal med Habilitering & Hälsa 2015-2017

  HSN 1405-0662

 • 6.

  Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2015

  HSN 1411-1438

 • 7.

  Förlängning av avtal gällande geriatrisk vård inom SLSO

  HSN 1212-1509, HSN 1212-1507, HSN 1212-1508, HSN 1302-0145, HSN 1302-0161

 • 8.

  Uppdrag att upphandla hörapparater samt att ta fram ett förfrågningsunderlag gällande upphandlingen

  HSN 1412-1628

 • 9.

  Återrapportering av uppdrag gällande åtgärder för ekonomi i balans

  HSN 1409-1151

 • 10.

  Yttrande över motion 2013:31 Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

  HSN 1408-1123

 • 11.

  Svar på skrivele från Håkan Jörnehed (V) om besparingar i cancersjukvården

  HSN 1501-0177

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 14.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 15.

  Övriga frågor

Sekretessbelagt upphandlingsärende

 • 16.

  Antagande av leverantör – upphandling av ambulanshelikoptertjänst i Stockholms län