Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 13 februari 2014


Dag:
Torsdag den 13 februari 2014
Tid:
14:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insater år 2014

 • 4.

  Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

 • 5.

  Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

 • 6.

  Kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland

 • 7.

  Valärende

 • 8.

  Förlängning av avtal med Capio Psykiatri AB om beroendevård för vuxna

 • 9.

  Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan

 • 10.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om säkerheten kring SLL:s journalsystem och att värna patienternas integritet

 • 11.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om fortsatt uppföljning av Lilla Erstagården

 • 12.

  Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om processer för delaktighet

Anmälningsärenden

 • 13.

  Anmälan av remissvar från Stockholms läns landsting till Center för eHälsa i samverkan (CeHis) gällande regelverk för Journal på nätet

 • 14.

  Övriga anmälningar

 • 15.

  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 • 16.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 17.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 18.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

 • 19.

  Antagande av leverantör - upphandling av Framtida Prehospital Plattform IT i SLL (FRAPP IT i SLL)

Tilläggsärenden

 • 20.

  Årsredovisning 2013

 • 21.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hyrläkarna på vårdcentralerna

 • 22.

  Förslag till fortsatt hantering av upphandling av prioritering och dirigering av prehospitala enheter