Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2015


Dag:
Tisdag den 1 december 2015
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Cancerplan 2016-2019

  HSN 1505-0561

 • 5.

  Internkontrollplan 2016 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  HSN 1511-1249

 • 6.

  Bidrag till ideella organisationer 2016

  HSN 1503-0406

 • 7.

  Anmälan av rapporten Regional plan för primär cancerprevention

  HSN 1510-1176

 • 8.

  Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020

  HSN 1403-0433

 • 9.

  Utveckling av njursjukvården enligt framtidens hälso- och sjukvård

  HSN 1210-1252

 • 10.

  Avtal med SOS Alarm Sverige AB om tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala enheter

  HSN 1509-1097, HSN 1402-0261

 • 11.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för verksamheten vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) 2016

  HSN 1510-1237

 • 12.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för verksamheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin(CES) 2016

  HSN 1506-0837

 • 13.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) 2016

  HSN 1506-0819

 • 14.

  Yttrande över motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsa hos barn i utsatta områden

  HSN 1509-1091

 • 15.

  Yttrande över motion 2015:18 av Tara Twana (S) om äldres hälsa

  HSN 1509-1095

 • 16.

  Yttrande över motion 2015:14 av Jonas Lindberg (V) m.fl. om att öka jämlikheten i vården i SLL

  HSN 1507-0871

 • 17.

  Yttrande över motion 2015:13 av Kerstin Burman (V) m.fl. om att styra vården till de som är i störst behov av den

  HSN 1507-0872

 • 18.

  Yttrande över motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray

  HSN 1506-0741

 • 19.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson och Jens Sjöström (S) om sjukvården som en del av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS)

  HSN 1509-1119

 • 20.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m.fl. gällande det hårda trycket på Astrid Lindgrens barnsjukhus

  HSN 1509-1115

 • 21.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson med flera (S) gällande undernäring bland äldre patienter

  HSN 1509-1120

 • 22.

  Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina Portocarrero (S) gällande tillgången till gynekologiska mottagningar i Stockholms län

  HSN 1509-1017

 • 23.

  Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående frågor kring beslutet om Ny akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus HSN 1503-0422

  HSN 1509-1113

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 28.

  Förfrågningsunderlag enlig LOU – upphandling av ambulanshelikoptertjänst SEKRETESS

  HSN 1301-0051

 • 29.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikerser SEKRETESS

  HSN 1504-0550

 • 30.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat i Stockholms län SEKRETESS

  HSN 1508-1006