Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Forskningsberedningens sammanträde den 26 augusti 2014


Dag:
Tisdag den 26 augusti 2014
Tid:
13:00-14:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Justerare

 • 2.

  Godkännande och fastställande av dagordningen

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Nationella ALF avtalet

  Föredragande: Catharina Barkman

 • 5.

  Regionala ALF avtalet

  Föredragande: Jan Andersson

 • 6.

  Anmälan av avsiktsförklaring rörande samverkan mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU)

  LS 1406-0706

  Föredragande: Viktoria Björk

 • 7.

  Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ”Tillväxtmedicin för kliniska studier”

  LS 1209-1208

  Föredragande: Jan Andersson

 • 8.

  Anmälan av direktiv ”Universitetssjukvården inom ramen för det kommande regionala ALF-avtalet" och direktiv ”Projekt för att stärka det verksamhetsintegrade lärandets kvalitet och forskningsanknytning (UKF i VIL)

  LS 1407-0851, LS 1407-0852

  Föredragande: Jan Andersson

 • 9.

  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

  LS 1403-0357

 • 10.

  Information från förvaltningen

  Föredragande: Jan Andersson och Catharina Barkman

 • 11.

  Övriga ärenden

 • 12.

  Nästa sammanträde

  Nästa sammanträde med forskningsberedningen äger rum torsdag den 25 september 2014.