Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Forskningsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015


Dag:
Torsdag den 1 oktober 2015
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Uppdrag i budget 2015 åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå hur register och databaser kan integreras för att ge stöd åt klinisk forskning.

  LS 2015-0089

  Föredragande Jan Andersson

 • 3.

  Projekt IntegrIT - möjligheter och utmaningar kring tjänster för patientnära klinisk forskning som integrerar datasamling från patientjournaler, forskningsmallar och patienters egenrapportering.

  Föredragande Esther Edlundh Rose, projektledare och Thomas Siltberg, teknisk projektledare

 • 4.

  Utbildningsseminarium Forskning och utveckling i Stockholms läns landsting

  Föredragande Jan Andersson och Viktoria Björk

 • 5.

  Ordförande informerar

 • 6.

  Övriga frågor