Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 26 november 2015


Dag:
Torsdag den 26 november 2015
Tid:
10:00-11:30
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Tvärbana Norr Kistagrenen - förnyat inriktningsbeslut

  LS 2015-0820

 • 3.

  Upphandling av sjukhusövergripande system för hantering av medicinteknisk data

  LS 2015-1296

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet och dessa publiceras därför inte.

 • 4.

  Försäljning av del av fastigheten Solna Haga 4:18 i Solna kommun

  LS 2015-0650

 • 5.

  Övriga ärenden

 • 6.

  Information om trafikförvaltningens investeringsportfölj

 • 7.

  Information om pågående projekt/upphandlingar NKS

 • 8.

  Information om Lokaliseringsutredning nytt akutsjukhus

 • 9.

  Information om andrahandsgranskning, Locums tekniska riktlinjer

 • 10.

  För kännedom - Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049