Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 22 oktober 2015


Dag:
Torsdag den 22 oktober 2015
Tid:
10:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Övriga ärenden (ev. övriga ärenden behandlas sist)

 • 3.

  Utrustningsinvesteringar till Sollentuna Sjukhus

  LS 2015-1038

  Föredragande: Marit Brusdal Penna

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 • 4.

  Tilldelningsbeslut om system för patientmonitorering till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universtietssjukhuset

  LS 1310-1251

  Föredragande: Anne Rundquist

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet och dessa publiceras därför inte.

 • 5.

  Samrådsyttrande planprogram Norra Hagastaden

  LS 2015-0599

  Föredragande: Marit Brusdal Penna

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 • 6.

  Sammanträdestider för fastighets- och investeringsberedningen 2016

  LS 2015-1115

 • 7.

  För kännedom - Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049