Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstberedningens sammanträde den 28 maj 2015 - Nytt datum


Dag:
Torsdag den 28 maj 2015
Tid:
13:30-15:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet

  SL 2013-5828

 • 3.

  Beslut om inriktning för trafikförvaltningens arbete med kombinationsresor cykel och kollektivtrafik, samt om fortsatt utredning av ett eventuellt regionalt cykelsystem

  SL 2014-2807

Informationspunker

 • 4.

  Lägesrapport avseende rulltrappor

 • 5.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 6.

  Lägesrapport handläggningstider färdtjänsttillstånd

 • 7.

  Övriga frågor