Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstberedningens sammanträde den 26 januari 2015


Dag:
Måndag den 26 januari 2015
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Val av justerare samt sekreterare för år 2015

Beslutsärenden

 • 2.

  Bussväderskydd, anskaffningsbeslut och upphandling av reklamavtal

  SL 2014-0879

 • 3.

  Genomförandebeslut - förbättrad intäktssäkring på lokalbanor (efter återremiss från trafiknämnden 2014-09-23)

  SL 2014-2209

 • 4.

  Svar på skrivelse från (V) angående ansökan om färdtjänst

  TN 2015-0125

Informationsärenden

 • 5.

  Remiss - Riktlinjer Social Hållbarhet

 • 6.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 7.

  Övriga frågor