Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstberedningens sammanträde den 1 december 2015


Dag:
Tisdag den 1 december 2015
Tid:
13:30-15:15
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Yttrande över motion 2015:10 av Anna Sehlin (V) om att införa plattformsväggar i kollektivtrafiken

  TN 2015-0630

 • 3.

  Svar på skrivelse från (V) ”lägger färdtjänsten hinder för möjligheten att ta föräldraansvar”

  TN 2015-1399

 • 4.

  Svar på skrivelse från (V) angående hanteringen av upphandlingen av taxifärdtjänst

  TN 2015-1396

 • 5.

  Förslag på sammanträdesdagar för 2016

Informationspunkter

 • 6.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (såsom ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 7.

  Lägesrapport handläggningstider färdtjänsttillstånd

 • 8.

  Övriga frågor